English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Први докторантски колоквијум студента докторских студија Маше Георгијев биће одржан у среду 16.06.2021. године у Сали института са почетком у 11.00 часова.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Процена варијабилности рачунарских ресурса клауд сервиса у предузећу“ одржаће Маша Георгијев, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Огњен Радовић, редовни професор на Економском факултету у Нишу, ментор;
2. Др Славољуб Миловановић, редовни професор на Економском факултету у Нишу, члан.

10.06.2021.Служба за докторске студије

Други докторантски колоквијум студента докторских студија Љиљане Проле биће одржан у понедељак 31.05.2021. године у Сали института са почетком у 11.30 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај јавних расхода на кључне макроекономске варијабле“ одржаће Љиљана Проле, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Јадранка Ђуровић-Тодоровић редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Марина Ђорђевић редовни професор Економског факултета у Нишу.

25.05.2021.Служба за докторске студије

Едиса Дрековић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 05.05.2021. године (среда) у Сали за институа са почетком у 12,00 сати.
Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Активности управљања људским ресурсима и еколошки захтеви као елементи новог концепта управљања квалитетом“ пред менторском комисијом у саставу:
1. Др Марија Радосављевић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Биљана Ђорђевић, редовни професор Економског факултета у Нишу.
Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

28.04.2021.Служба за докторске студије

Први докторантски колоквијум студента докторских студија Милице Младеновић, биће одржан у среду 28.04.2021. године у Сали института са почетком у 15.00 часова.
Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације:
„Усклађеност посла и приватног живота као детерминанта продуктивности менаџера и предузећа у Републици Србији “ одржаће Милица Младеновић , пред менторском комисијом у саставу;
1) Проф. др Бојан Крстић редовни професор на Економском факултету у Нишу, ментор;
2) Проф. др Весна Стојановић-Алексић, редовни професор на Економском факултету у Крагујевцу, члан.
Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

23.04.2021.Служба за докторске студије

Други докторантски колоквијум студента докторских студија Александра Ђорђевића биће одржан у уторак 27.04.2021. године у Сали института са почетком у 13.00 часова.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „МАКРОЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА“ одржаће Александар Ђорђевић, пред менторском комисијом у саставу;

1) Проф. др Биљана Ракић редовни професор на Економском факултету у Нишу, ментор;
2) Проф. др Слободан Цветановић редовни професор на Економском факултету у Нишу, члан.

Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

21.04.2021.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације