English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Младен Крстић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторандски колоквијум, дана 07.03.2018. године (среда) у сали института са почетком у 16,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Оцена оправданости инвестиција у рециклажу отпада – изазови за управљање одрживим развојем у Републици Србији“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Ксенија Денчић Михајлов, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Дејан Спасић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.

05.03.2018.Служба за докторске студије

Татјана Јовановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторандски колоквијум, дана 19.01.2018. године (петак) у сали института са почетком у 13,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Значај, претпоставке, детерминанте и мерење квалитета финансијског извештавања“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Благоје Новићевић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Тадија Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

11.01.2018.Служба за докторске студије

Младен Крстић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторандски колоквијум, дана 17.01.2017. године (среда) у сали института са почетком у 16,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Оцена оправданости инвестиција у рециклажу отпада – изазови за управљање одрживим развојем у Републици Србији“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Ксенија Денчић Михајлов, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Дејан Спасић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.

11.01.2018.Служба за докторске студије

Aлександра Стоиљковић Ранђеловић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторандски колоквијум, дана 27.12.2017. године (среда) у сали института са почетком у 10,30 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Анализа домета фактора управљања пословним процесима ради повећања процесне зрелости предузећа“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Марија Радосављевић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Раденко Милојевић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

15.12.2017.Служба за докторске студије

Данило Машковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторантски колоквијум, дана 24.11.2017. године (петак) у сали института са почетком у 16,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Улога и значај узорковања у ревизији потрошње буџетских средстава Републике Србије“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Весна Јанковић Милић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Мирко Савић, редовни професор Економског факултета у Суботици.

20.11.2017.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC