English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата мр Веселина Пјешчића под називом „Могућности и ограничења политике девизног курса у контексту стратегије циљања инфлације“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 12.07.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата мр Сунчице Станковић под називом „Примена метода зависности у анализи разлика у зарадама између полова у Републици Србији“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 12.07.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај комисије кандидата Милана Михајловића под називом „Унапређење квалитета пословних процеса у предузећимa индустрије млека у Републици Србији“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 09.07.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај комисије кандидата Драгане Петковић под називом „Реперкусије система трансфера у јавним финансијама на изабране макроекономске варијабиле“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 09.07.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелене Радојичић под називом „Диверзификација пословних активности у савременом концепту универзалног банкарства“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 31.05.2018. године.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC