English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Младена Крстића под називом „Оцена оправданости инвестиција у рециклажу отпада - изазови за управљање одрживим развојем у Републици Србији “
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 07.10.2019. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелена Ј. Младеновић Манић под називом „ Високо образовање и привредни раст у савременим тржишним привредама“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 17.09.2019. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата мр Дејана Мандића под називом „Модел утврђивања објективне цене ризика осигурања утоодговорности у Републици Србији“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 08.07.2019. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Велиде Ј. Зимоњић под називом „Допринос маркетинга унапређењу квалитета услуга”
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 11.04.2019. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Душан Перовић под називом „,,Решавање еколошких екстерналија применом економских инструмената у области заштите животне средине“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 04.04.2019. године.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације