English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

16.10.2018. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Никола Стаменковић браниће мастер рад под називом „Димензије стејкхолдерског приступа корпоративном управљању“.

15.10.2018. године у 09.00 часова, у сали за седнице, кандидат Емилија Митић браниће мастер рад под називом „Подстицаји развоја социјалног предузетништва у функцији смањења незапослености“.

09.10.2018. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ана Стевановић браниће мастер рад под називом „Примена проширене стварности у електронској трговини“.

03.10.2018. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милена Стојановић браниће мастер рад под називом „Улога политике цена у трговинском маркетингу“.

28.09.2018. године у 14.00 часова, у сали 5, кандидат Немања Павићевић браниће мастер рад под називом „Примена lean алата у циљу изградње lean ланаца снабдевања у аутомобилској индустрији“.

28.09.2018. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Саша Крстић браниће мастер рад под називом „Статистичка анализа квалитета процеса у ЈКП Топлана Бор“.

28.09.2018. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Младен Дејановић браниће мастер рад под називом „Стратешки приступ усвајању информационе технологије у малим и средњим предузећима“.

27.09.2018. године у 17.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ђорђе Радосављевић браниће мастер рад под називом „Карактеристике имплементације управљања укупним квалитетом у грађевинарству“.

27.09.2018. године у 11.00 часова, у сали 2, кандидат Милена Грујић браниће мастер рад под називом „Улога стандарда квалитета у обезбеђењу одрживе конкурентности предузећа“.

27.09.2018. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Данило Јанковић браниће мастер рад под називом „Електронско банкарство као средство одржавања лојалности корисника банкарских услуга“.

27.09.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јован Бугарчић браниће мастер рад под називом „Ресурсна основа туристичке понуде Западне Србије“.

26.09.2018. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Станојковић браниће мастер рад под називом „Перспективе развоја туризма Пчињског округа“.

20.09.2018. године у 09.00 часова, у сали за седнице, кандидат Анабела Стојановић браниће мастер рад под називом „Ефекти и ограничења имплементације интегрисаног концепта Lean Six Sigma“.

03.09.2018. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Предраг Стојилковић браниће мастер рад под називом „Финансијско-рачуноводствени аспекти приватизације предузећа у Републици Србији“.

23.08.2018. године у 10.00 часова, у сали 1, кандидат Милијана Стојић браниће мастер рад под називом „Грађевинска делатност и привредни раст у Републици Србији“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC