English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2020-06-05 Корисност периодичних консолидованих финансијских извештаја
Кандидат: Јелена Петровић
Комисија: Дејан Спасић, Тадија Ђукић, Милица Ђорђевић
 2020-06-04 Потенцијали развоја туризма у заштићеним природним подручјима Републике Србије
Кандидат: Марина Ћирић Стојковић
Комисија: Вукашин Шушић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2020-06-04 Савремени концепт развоја бањског туризма - пример Француске
Кандидат: Јована Павловић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Владислав Марјановић
 2020-05-28 Екотуризам у функцији очувања квалитета животне средине
Кандидат: Ивана Илић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Вукашин Шушић
 2020-05-25 Концепт еколошких иновација у политици заштите животне средине
Кандидат: Наташа Ранђеловић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Владислав Марјановић
 2020-03-11 Макроекономске импликације транзиције финансијских тржишта у земљама Централне Европе
Кандидат: Бранислав Новковић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Владислав Марјановић
 2020-03-10 Утицај иновационе способности на конкурентност земаља Југоисточне Европе
Кандидат: Мирко Богдановић
Комисија: Слободан Цветановић, Бобан Стојановић, Милош Тодоровић
 2020-03-10 Управљање односима између чланова ланца снабдевања
Кандидат: Ивана Тевденић
Комисија: Горан Миловановић, Александра Анђелковић, Сузана Ђукић
 2020-03-06 Спољна трговина земаља чланица BRICS-а
Кандидат: Марина Стојановић
Комисија: Милош Тодоровић, Иван Марковић, Драган Петровић
 2020-03-05 Улога и значај пореза на потрошњу у пореским системима земаља Западног Балкана
Кандидат: Страхиња Јоцић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Светлана Соколов-Младеновић
 2020-02-19 Улога тржишних институција у развоју трговине
Кандидат: Никола Миладиновић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић, Сретен Ћузовић, Срђан Маринковић
 2020-02-18 Управљање ланцем снабдевања у сектору услуга
Кандидат: Мате Петровић
Комисија: Александра Анђелковић, Горан Миловановић, Сузана Ђукић
 2020-01-27 Утицај асиметричне информисаности актера на функционисање финансијских тржишта
Кандидат: Маријана Гојковић
Комисија: Срђан Маринковић, Мирјана Јемовић, Јелена Радојичић
 2020-01-27 Компензациони програми за менаџере у функцији механизма корпоративног управљања
Кандидат: Јелена Николов
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Драгана Раденковић-Јоцић
 2020-01-15 Концепт исламског банкарства у теорији и пракси
Кандидат: Дарко Станковић
Комисија: Срђан Маринковић, Мирјана Јемовић, Јелена Радојичић
 2020-01-15 Aнализа и визуелизација података применом система пословне интелигенције
Кандидат: Наташа Николић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2020-01-15 Здравље као компонента људског капитала
Кандидат: Ирена Павловић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Драган Петровић
 2020-01-14 Домаћа штедња као извор финансирања економског развоја земаља Западног Балкана
Кандидат: Милена Терзић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2020-01-14 Теоријско - емпиријски аспекти значаја елемената финансијског система за економски развој
Кандидат: Даница Новковић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Владислав Марјановић
Упис

Студентске организације