English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2019-12-05 Савремене карактеристике спа и велнес туризма у Европи
Кандидат: Стеван Спасић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Соња Јовановић
 2019-12-05 Структура пореских система скандинавских земаља
Кандидат: Драгана Вељковић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Јелена Радојичић
 2019-12-05 Перформансе пореских система балканских земаља
Кандидат: Даниела Бијељић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Срђан Маринковић
 2019-12-04 Развој мобилних веб апликација за подршку електронском пословању
Кандидат: Сузана Радојковић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Јовица Станковић
 2019-11-29 Статистичка анализа фактора избора алтернатива у процесу доношења одлуке о куповини
Кандидат: Милица Тричковић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Винко Лепојевић, Сузана Ђукић
 2019-11-26 Компаративна анализа мера перформанси профитних и непрофитних организација
Кандидат: Драгана Митић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић
 2019-11-19 Подстицање предузетничке оријентације менаџера у функцији унапређења пословања малих и средњих предузећа
Кандидат: Ања Трајковић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић, Сузана Стефановић, Бојан Крстић
 2019-11-18 Структурирање портфолиа пословних јединица као фактор корпоративне ефикасности
Кандидат: Андријана Николић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Раденко Милојевић
 2019-11-14 Интегрисано извештавање у функцији одрживог развоја
Кандидат: Бојан Јовић
Комисија: Татјана Стевановић, Љиља Антић, Снежана Радукић
 2019-11-14 Анализа кључних инструмената монетарне политике у земљама БРИКС-а
Кандидат: Ивана Стошић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Срђан Маринковић
 2019-11-14 Теоријске концепције тржишта
Кандидат: Милена Ицић
Комисија: Драган Петровић, Зоран Стефановић, Марија Џунић
 2019-11-13 Управљање животном средином у функцији одрживог развоја туризма Републике Србије
Кандидат: Анђелија Николић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-11-13 Веб информациони системи
Кандидат: Дарко Величковић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2019-11-12 Утицај (не)етичког понашања предузећа на привлачење и задржавање потрошача
Кандидат: Јелена Димитријевић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић, Марија Радосављевић, Сузана Ђукић
 2019-11-12 Примена етичких принципа у директном маркетингу
Кандидат: Маја Станојевић
Комисија: Марија Радосављевић, Маја Ивановић-Ђукић, Сузана Ђукић
 2019-11-08 Политика цена у остваривању доминантног положаја предузећа на тржишту
Кандидат: Зоран Цветковић
Комисија: Бобан Стојановић, Снежана Радукић, Иван Марковић
 2019-11-08 Перспективе развоја туризма у Источној Србији
Кандидат: Катарина Живковић
Комисија: Вукашин Шушић, Дејан Ђорђевић, Соња Јовановић
 2019-11-07 Стратегије производног програма у функцији раста и развоја предузећа
Кандидат: Јована Михајловић
Комисија: Сузана Стефановић, Данијела Стошић-Панић, Сузана Ђукић
 2019-11-07 Утицај монетарне стратегије на избор микса монетарног инструментаријума
Кандидат: Милан Калиновић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Мирјана Јемовић
 2019-11-07 Правни аспекти и економски ефекти заједничких улагања у Републици Србији
Кандидат: Марија Анђеловић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Драгана Раденковић-Јоцић, Сузана Стефановић
 2019-11-06 Допринос управљања портфолиом производа конкурентности предузећа
Кандидат: Наталија Матић
Комисија: Данијела Стошић-Панић, Сузана Стефановић, Сузана Ђукић
 2019-11-06 Систем квалитета у области заштите и безбедности информација у банкарству
Кандидат: Сандра Савић
Комисија: Горица Бошковић, Јовица Станковић, Мирјана Јемовић
 2019-11-06 Политика цена у предузећима на олигиполским тржиштима
Кандидат: Ведран Ивановић
Комисија: Бобан Стојановић, Бранислав Митровић, Снежана Радукић
 2019-11-06 Ресурси изворне туристичке понуде и перспективе развоја туризма општине Куршумлија
Кандидат: Јована Ђукић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Соња Јовановић, Ивана Костадиновић
 2019-11-05 Могућности и ограничења коришћења еолске енергије у свету и Републици Србији
Кандидат: Александра Вучковић
Комисија: Вукашин Шушић, Дејан Ђорђевић, Владислав Марјановић
 2019-11-05 Природни капитал у концепту слабе и јаке одрживости
Кандидат: Милена Лазић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2019-11-04 Исказна моћ појединачних и консолидованих финансијских извештаја
Кандидат: Соња Стаменковић
Комисија: Дејан Спасић, Тадија Ђукић, Милорад Стојилковић
 2019-10-14 Финансијско извештавање о новчаним токовима на примеру нафтних компанија у Републици Србији
Кандидат: Лидија Лекић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Милица Ђорђевић
 2019-10-11 Међународни монетарни фонд и глобална економско-финансијска криза
Кандидат: Катарина Стојановић
Комисија: Иван Марковић, Милош Тодоровић, Драган Петровић
 2019-10-10 Перформансе пореског система Шпаније
Кандидат: Александра Ђорђевић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Срђан Маринковић, Марина Ђорђевић
 2019-10-08 Компаративна анализа опорезивања добити правних лица
Кандидат: Милица Сибиновић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-10-07 Рачуноводствени третман заједничких аранжмана
Кандидат: Нина Мидић
Комисија: Дејан Спасић, Тадија Ђукић, Милица Ђорђевић
 2019-10-07 Анализа финансијске позиције и успешности пословања на примеру предузећа „Металац“ а.д. Горњи Милановац
Кандидат: Сања Димитријевић
Комисија: Милорад Стојилковић, Тадија Ђукић, Дејан Спасић
 2019-10-07 Волумен и структура монетарних агрегата
Кандидат: Оливер Стојановић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Срђан Маринковић
 2019-10-04 Компаративна анализа савремених аукцијских система
Кандидат: Тамара Војиновић
Комисија: Срђан Маринковић, Мирјана Јемовић, Јелена Радојичић
 2019-10-04 Примена статистичких метода у анализи квалитета података у Регистру привредних субјеката
Кандидат: Јелена Игић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Винко Лепојевић, Винко Лепојевић
 2019-10-04 Унапређење пословних операција ланца снабдевања применом lean концепта
Кандидат: Тамара Станковић
Комисија: Александра Анђелковић, Горан Миловановић, Данијела Стошић-Панић
 2019-10-04 Обновљиви и необновљиви ресурси у функцији одрживог развоја
Кандидат: Александра Стојановић
Комисија: Снежана Радукић, Слободан Цветановић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-10-03 Буџетски систем Републике Србије
Кандидат: Лазар Ристић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Јелена Радојичић
 2019-10-02 Ревизија сврсисходности у јавном сектору у Републици Србији
Кандидат: Александар Поповић
Комисија: Љиљана Бонић, Милорад Стојилковић, Милица Ђорђевић
 2019-10-02 Анализа конкуренције на тржишту текст класификатора - пример компаније НИРИ 4НЛ
Кандидат: Ана Пушица
Комисија: Бобан Стојановић, Биљана Ракић, Снежана Радукић
 2019-10-01 Финансијско извештавање о нематеријалној имовини у Републици Србији
Кандидат: Јована Миленовић
Комисија: Дејан Спасић, Ксенија Денчић-Михајлов, Љиља Антић
 2019-09-16 Улога одредби о пореклу производа у међународној трговини
Кандидат: Сања Стојановић
Комисија: Милош Тодоровић, Иван Марковић, Бобан Стојановић
 2019-09-05 Конципирање дијагностичког система контроле по кључним перспективама мерења пословних перформанси
Кандидат: Марко Миленковић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Горан Миловановић
 2019-08-30 Ревизија правилности јединица локалне самоуправе на примеру Општинске управе општине Неготин
Кандидат: Анита Ристић
Комисија: Милица Ђорђевић, Милорад Стојилковић, Љиљана Бонић
 2019-08-28 Мерџери и аквизиције као стратегија раста у банкарском сектору Републике Србије
Кандидат: Тамара Станишић
Комисија: Сузана Стефановић, Маја Ивановић-Ђукић, Мирјана Јемовић
 2019-07-12 Теоријски и практични аспекти функционисања хипотекарног тржишта
Кандидат: Марија Вукајловић
Комисија: Мирјана Јемовић, Срђан Маринковић, Јелена Радојичић
 2019-07-11 Улога информационих система у унапређењу пословања
Кандидат: Милица Станисављевић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2019-07-11 Развој и имплементација B2B модела електронског пословања
Кандидат: Андреја Тодоровић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Јовица Станковић
 2019-07-11 Развој концепта мобилног предузећа
Кандидат: Сања Милић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Јовица Станковић
 2019-07-10 Допринос институционалне економске теорије развоју савремене економске методологије
Кандидат: Милица Петровић
Комисија: Драган Петровић, Зоран Стефановић, Марија Џунић
 2019-07-10 Институције у теорији економског развоја
Кандидат: Александар Василић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2019-07-10 Финансијско извештавање о приходима и расходима на примеру ЈП Пошта Србије
Кандидат: Милица Јовановић
Комисија: Милица Ђорђевић, Тадија Ђукић, Дејан Спасић
 2019-07-10 Економско-географска валоризација туристичког потенцијала општине Сокобања
Кандидат: Ана Ђорђевић
Комисија: Вукашин Шушић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2019-07-10 Статистичка анализа остварених резултата пословања компаније „DELHAIZE GROUP“ у Републици Србији
Кандидат: Јелена Маслаковић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Винко Лепојевић, Светлана Соколов-Младеновић
 2019-06-15 Дивидендна политика компанија у Републици Србији
Кандидат: Милан Стојановић
Комисија: Евица Петровић, Милорад Стојилковић, Јелена Станковић
 2019-06-13 Облици туризма у функцији одрживог развоја
Кандидат: Деспот Симоновић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-06-10 Развој мобилног пословања базираног на социјалним технологијама и медијима
Кандидат: Милојко Крстић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Јовица Станковић
 2019-06-10 Стране директне инвестиције и дигитална економија
Кандидат: Катарина Станојевић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић, Славољуб Миловановић, Снежана Радукић
 2019-06-10 Вишекритеријумска анализа преференција потрошача у односу на перформансе нове генерације аутомобила
Кандидат: Јелена Кричак
Комисија: Јелена Станковић, Жарко Поповић, Сузана Ђукић
 2019-06-04 Систем квалитета у производњи органске хране
Кандидат: Бобана Петровић
Комисија: Горица Бошковић, Соња Јовановић, Вукашин Шушић
 2019-06-03 Улога управљачког рачуноводства у дизајнирању менаџмента перформанси
Кандидат: Тијана Димитријевић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Бојана Новићевић Чечевић
 2019-05-10 Детерминанте тражње за производима неживотног осигурања – компаративна анализа Република Србија и Република Хрватска
Кандидат: Војин Филић
Комисија: Евица Петровић, Ксенија Денчић-Михајлов, Јелена Станковић
 2019-05-09 Трговина у условима дигиталне економије
Кандидат: Милена Борисов
Комисија: Сретен Ћузовић, Светлана Соколов-Младеновић, Огњен Радовић
 2019-04-10 Улога информационих система и технологија у трансформацији управљања људским ресурсима
Кандидат: Маријана Јовановић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Јовица Станковић
 2019-04-08 Друштвена инфраструктура као ограничавајући фактор економске конвергенције земаља
Кандидат: Душан Живковић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2019-04-03 Валутна криза Русије
Кандидат: Зоран Јанковић
Комисија: Милош Тодоровић, Иван Марковић, Марија Џунић
 2019-03-15 Рачуноводствени и порески аспекти сталних средстава
Кандидат: Мирјана Петровић
Комисија: Дејан Спасић, Тадија Ђукић, Милица Ђорђевић
 2019-03-13 Развој предузетничких вештина и предузетничког духа код младих у Републици Србији кроз учешће у „ученичким компанијама“
Кандидат: Милан Николић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић, Сузана Стефановић, Бојан Крстић
 2019-03-13 Кредитна политика банака – кључни елементи и изазови
Кандидат: Кристина Станковић
Комисија: Срђан Маринковић, Марина Ђорђевић, Мирјана Јемовић
 2019-03-13 Дигитална аналитика друштвених медија
Кандидат: Марко Љубеновић
Комисија: Огњен Радовић, Славољуб Миловановић, Јовица Станковић
 2019-03-07 Анализа ефеката развоја емоционалне интелигенције на повећање продуктивности рада
Кандидат: Милица Станимировић
Комисија: Марија Радосављевић, Маја Ивановић-Ђукић, Весна Секулић
 2019-02-07 Примена мултиваријационе анализе у истраживању понашања потрошача у процесу куповине услуга
Кандидат: Милош Јанковић
Комисија: Винко Лепојевић, Весна Јанковић-Милић, Горан Миловановић
 2019-01-22 Финансијско извештавање о приходима предузећа АД „Планинка“ Куршумлија
Кандидат: Даница Кузмановић
Комисија: Тадија Ђукић, Милорад Стојилковић, Дејан Спасић
 2019-01-22 Финансијско извештавање о успешности пословања „Вива 92“ д.о.о. Крушевац
Кандидат: Соња Ђурић
Комисија: Тадија Ђукић, Милорад Стојилковић, Дејан Спасић
 2019-01-22 Анализа цена у спољнотрговинској размени пољопривредно-прехрамбених производа Републике Србије
Кандидат: Милош Ђорђевић
Комисија: Соња Јовановић, Светлана Соколов-Младеновић, Снежана Радукић
 2019-01-22 Контролни механизми заштите од превара у финансијском извештавању
Кандидат: Јована Јовановић
Комисија: Милица Ђорђевић, Дејан Спасић, Тадија Ђукић
 2019-01-22 Финансијско извештавање о пословању предузећа
Кандидат: Милош Милошевић
Комисија: Тадија Ђукић, Милорад Стојилковић, Дејан Спасић
 2019-01-21 Oдлука о структури капитала предузећа: теоријско-практични аспекти
Кандидат: Ђурђија Марјановић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов, Евица Петровић, Јелена Станковић
 2019-01-17 Управљање транспортом као делом ланца снабдевања у циљу заштите животне средине
Кандидат: Драгана Кутић
Комисија: Александра Анђелковић, Горан Миловановић, Тамара Миленковић-Керковић
 2019-01-15 Пословна примена Google аналитике
Кандидат: Љиљана Митровић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2019-01-15 Примена Moodle платформе у електронском учењу
Кандидат: Милан Миљковић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2019-01-11 Одрживост као компонента концепта људског развоја
Кандидат: Душан Цветановић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2019-01-11 Политика и мере подршке развоју пољопривреде у Републици Србији
Кандидат: Милена Љубеновић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић, Соња Јовановић, Снежана Радукић
 2019-01-09 Развој партнерских односа у савременој трговинској пракси
Кандидат: Марија Станимировић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић, Сретен Ћузовић, Сузана Ђукић
Упис

Студентске организације