English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Савет Економског факултета

На основу чл. 107. и 108. Статута Економског факултета у Нишу („Билтен Факултета“ број 209/2018), Савет Факултета на Конститутивној и II седници одржаној 05.12.2018. године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

о верификацији мандата чланова Савета – представника  Економског факултета у Нишу и Студентског парламента Факултета

I

Верификује се мандат чланова Савета – представника Економског факултета у Нишу изабраних на седници Наставно-научно веће Факултета од 05.11.2018. године и то:

Решење о именовању чланова Савета изабраних од стране оснивача.

а) Из структуре редовних професора

 1. Др  Наташа Голубовић, редовни професор
 2. Др  Весна Секулић, редовни професор
 3. Др  Горица Бошковић, редовни професор
 4. Др  Соња Јовановић, редовни професор
 5. Др  Ивана Симић, редовни професор

б) Из структуре ванредних професора

 1. Др Снежана Радукић, ванредни професор
 2. Др Дејан Спасић, ванредни професор
 3. Др Марија Радосављевић, ванредни професор
 4. Др Владислав Марјановић, ванредни професор

в) Из структуре доцената

 1. Др Јовица Станковић, доцент
 2. Др Милица Ђорђевић, доцент

г) Из структуре ненаставног особља

 1. Биљана Бркић.

Мандат чланова Савета представника Факултета траје четири године, од 05.12.2018. до 04.12.2022. године.

II

Верификује се мандат чланова Савета – представника Студентског парламента Економског факултета у Нишу изабраних на седници Студентског парламента од 14.11.2018. године, и то:

 1. Тамара Петровић, студент четврте године студија,
 2. Кристина Петровић, студент треће године студија,
 3. Јован Брацановић, студент треће године студија.

Мандат чланова Савета представника Студентског парламента Факултета траје до избора новог сазива Студентског парламента. 

Упис

Студентске организације