English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Фондација "Пријатељи Економског факултета у Нишу"

Економски факултет Универзитета у Нишу оснивач је Фондације "Пријатељи Економског факултета у Нишу". 

Циљеви оснивања Фондације су промовисање, заштита и унапређење:

 • развоја науке и образовања,
 • пружања помоћи и подршке талентованим научним ствараоцима економске струке у објављивању њихових првих научних дела – мастер радова и докторских дисертација,
 • стваралаштва у областима и дисциплинама економске науке,
 • развоја талената – студената Економског факултета у Нишу,
 • техничко-технолошких услова за рад и обављање научне и наставне активности,
 • набавка актуелне литературе из земље и иностранства,
 • развоја врхунске технологије применљиве у области регистроване длатности оснивача,
 • положаја особа са инвалидитетом (студената и запослених Факултета који имају овај статус),
 • финансирања студијских боравака у земљи и иностранству,
 • хуманитарних активности,
 • регионалног развоја,
 • недискриминаторних вредности,
 • европских интеграција и међународног разумевања.

Чланови Управног одбора Фондације "Пријатељи Економског факултета у Нишу"

 1. Благоје Новићевић, редовни професор, председник
 2. Драган Петровић, редовни професор, члан
 3. Ивана Ранђеловић, члан

Управитељ Фондације: Проф. др Тадија Ђукић

пдф Статут Фондације "Пријатељи Економског факултета у Нишу"


Фондација "Пријатељи Економског факултета у Нишу"

Седиште: Ниш,  улица Трг краља Александра Ујединитеља 11
Матични број: 28831285
ПИБ: 111315353
Број рачуна: 105-3682-41, АИК БАНКА

Упис

Студентске организације