English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

USE IPM HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03

Позив: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03
Тип акције: HORIZON-CSA

USE IPM

УНАПРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНА ИСТРАЖИВАЧА ЗА ОДРЖИВО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗАСНОВАНО НА УПРАВЉАЊУ ПРОЦЕСОМ ИНОВАЦИЈА

(eng. UP-SKILLING RESEARCHERS FOR SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP BASED ON INNOVATION PROCESS MANAGEMENT)

Трајање пројекта: 01.07.2023. – 30.04.2027.

Координатор пројекта: Економски факултет Универзитета у Нишу (ФЕУН)

Партнери на пројекту:

 • Универзитет у Тирани, Албанија
 • Универзитета у Бања Луци, Босна и Херцеговина
 • Универзитет Ћирило и Методије у Скопљу, Северна Македонија
 • OpenCom, Италија
 • SME4SPACЕ, Белгија
 • ALDA, Француска
 • Међународно удружење за професионално управљање иновацијама, Велика Британија
 • Међународни институт предузетништва, Хрватска
 • Универзитета Политехника Марке, Италија
 • Универзитет Алгарве, Португалија
 • Универзитет Малага, Шпанија.

Опис пројекта: Знање и његово кружење су кључни за обезбеђивање конкурентности пословног сектора, која се, у данашњем динамичном окружењу, мора заснивати на управљању иновацијама. Интеракција академских институција са пословном заједницом сматра се једним од примарних фактора развоја иновационог екосистема. Јавне академске институције су препознате као кључни актер способан да подстакне предузетничке екосистеме да трансформишу постојећи привредни оквир и обезбеде опште благостање кроз одрживо предузетништво. Стога су пројектне активности усмерене ка унапређењу односа између академских институција и неакадемског сектора у земљама у развоју, кроз имплементацију нових пракси за стицање одрживости конкурентности, откривених током упућивања талената из земаља у развоју у земље Европске Уније и скрининга постојећих предузетнички екосистема.

Пројекат је усмерен на унапређење знања и вештина талената из земаља у развоју у области истраживања и иновација (Р&И) и, сходно томе, повећање капацитета академских институција као акцелератора одрживог предузетничког екосистема. Штавише, пројекат ће допринети побољшању изгледа за узлазну путању каријере, не само талената укључених у пројекат, већ и других истраживача у институцијама у земљама у развоју, јер ће таленти поделити знања стечена током посета партнерима из Европске Уније. Поред тога, пројекат ће подстаћи развој предузетничких и вештина управљања иновационим процесима представника пословног сектора, преношењем стечених знања и вештина путем у оквиру центара за предузетништво и иновације.

Стога је општи циљ пројекта да се убрза сарадња између академских институција (из земаља у развоју) и неакадемске заједнице, кроз јачање капацитета академских институција за истраживање и иновације (Р&И) ка одрживом предузетништву, заснованом на управљању иновационим процесима. Овај општи циљ ће се постићи постизањем специфичних циљева пројекта, а то су:

 1. Унапређење знања и вештина истраживача из академских институција (талената) у земљама у развоју у области истраживања и иновација и трансфера технологије.
 2. Повећање способности академских институција у земљама у развоју за преузимање улоге водећих партнери у одрживом предузетничком екосистему.
 3. Побољшање изглhttps://onlinehtmleditor.dev/#еда за развој каријере полазника УСЕ ИПМ обука за истраживање и иновације.
 4. Подстицање развоја вештина управљања процесима полазника УСЕ ИПМ обука из неакадемског сектора у земљама у развоју.
 5. Креирање иновативних решења са ефектима одрживости.

Више о пројекту: https://useipm.com

Упис

Студентске организације