Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 14.10.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 sati, kandidat Marija Nikodijević braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Sistem budžetiranja preduzeća u novom poslovnom okruženju “, u Sali za sednice Ekonomskog fakulteta.

05.10.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 30.09.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 sati, kandidat Aleksandra Stoiljković-Ranđelović braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „ Razvoj okvira za povećanje procesne zrelosti preduzeća “, u Sali za sednice Ekonomskog fakulteta.

23.09.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidat Ivana Stojanović pod nazivom „ Efikasnost instrumenata monetarne i fiskalne politike u suzbijanju inflacije “, dana 08.07.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

03.07.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidat Kristijan Ristić pod nazivom „Uticaj finansijske krize na institucionalizaciju nove arhitekture finansijske stabilnosti Evropske unije “, dana 10.07.2021. godine (subota) sa početkom u 12.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

01.07.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu, obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidatkinja Slavica J. Popović, pod nazivom „Uloga i značaj integrisanih marketing komunikacija za kreiranje marke uslužnih organizacija“, dana 11.05.2021. godine (utorak) sa početkom u 12.00 sati, u Sali za sednice.

05.05.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidatkinja mr Sanja Radovanović pod nazivom ,,Novi proizvodi na tržištu osiguranja kao deo institucionalnog mehanizma zaštite od finansijskih posledica katastrofalnih vremenskih događaja“, dana 23.02.2021.godine (utorak) sa početkom u 10.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

11.02.2021.Služba za doktorske studije

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17