Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidat Ivana Stojanović pod nazivom „ Efikasnost instrumenata monetarne i fiskalne politike u suzbijanju inflacije “, dana 08.07.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

03.07.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidat Kristijan Ristić pod nazivom „Uticaj finansijske krize na institucionalizaciju nove arhitekture finansijske stabilnosti Evropske unije “, dana 10.07.2021. godine (subota) sa početkom u 12.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

01.07.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu, obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidatkinja Slavica J. Popović, pod nazivom „Uloga i značaj integrisanih marketing komunikacija za kreiranje marke uslužnih organizacija“, dana 11.05.2021. godine (utorak) sa početkom u 12.00 sati, u Sali za sednice.

05.05.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidatkinja mr Sanja Radovanović pod nazivom ,,Novi proizvodi na tržištu osiguranja kao deo institucionalnog mehanizma zaštite od finansijskih posledica katastrofalnih vremenskih događaja“, dana 23.02.2021.godine (utorak) sa početkom u 10.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

11.02.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidat Marko Janaćković pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na konkurentnost privrede Republike Srbije “, dana 26.01.2020. godine (utorak) sa početkom u 12.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

19.01.2021.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju, kandidatkinja Sanja Valović Begović pod nazivom „Kreiranje modela za predviđanje stečaja prerađivačkih i trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji na bazi pokazatelja finansijske analize“, dana 21.01.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 11.00 sati, u Sali za sednice fakulteta.

14.01.2021.Služba za doktorske studije

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17