Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Saradnici

Ivana Marjanović

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: MS 7 prizemlje
Konsultacije: četvrtak 12:00-14:00
e-mail: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528655
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4006 Matematika
OAS - 4064 Operaciona istraživanja
OAS - 4065 Ekonomske funkcije
OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
OAS - 4074 Revizija
OAS - 4436 Teorija i analiza bilansa
Biografija: Cirriculum vitae

Ivana Ilić

Zvanje: saradnik u nastavi
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 25 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: ivana.ilic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-669
Predmeti: OAS - 4009 Nacionalna ekonomija
OAS - 4041 Ekonomika industrije
OAS - 4046 Agrarni menadžment
OAS - 4049 Regionalna geografija sveta
OAS - 4053 Menadžment u turizmu
OAS - 4055 Ekonomika turizma
OAS - 4060 Ekonomska politika
OAS - 4077 Industrijski menadžment
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17