Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Vanredni profesori

Dr Jelena Stanković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: MS 7 prizemlje
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-655
Predmeti: OAS - 4064 Operaciona istraživanja
OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
MAS - 7027 Teorija odlučivanja
MAS - 7248 Aktuarsko modeliranje
DAS - 8033 Finansijsko modeliranje
DAS - 8219 Kvantitativna analiza produktivnosti i efikasnosti
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Svetlana Sokolov-Mladenović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 8 peti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: svetlana.sokolov-mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4068 Ekonomika trgovine
OAS - 4072 Trgovinski menadžment
MAS - 7028 Trgovinski marketing
MAS - 7250 Internacionalizacija maloprodaje
MAS - 7350 Savremena trgovina
DAS - 8019 Strategija i politika razvoja trgovine
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dejan Marković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: filozofski 405 suturen
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: dejan.markovic@filfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 514-312 лок.147
Predmeti: OAS - 4023 Ruski jezik I
OAS - 4031 Ruski jezik II
OAS - 4123 Ruski jezik III
OAS - 4131 Ruski jezik IV
OAS - 4498 Ruski jezik - drugi strani jezik

Dr Aleksandra Anđelković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 10 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: aleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-693
Predmeti: OAS - 4045 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4050 Međunarodni marketing
OAS - 4082 Kanali marketinga
OAS - 4083 Međunarodna logistika
MAS - 7231 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7260 Riversna logistika
DAS - 8013 Menadžment lancima snabdevanja
DAS - 8229 Menadžment snabdevanja u uslovima globalizacije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Danijela Stošić-Panić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 6 peti sprat
Konsultacije: sreda 14:00-16:00
e-mail: danijela.stosic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-686
Predmeti: OAS - 4043 Planiranje i politika preduzeća
OAS - 4047 Strategijski menadžment
OAS - 4087 Upravljanje proizvodnjom
MAS - 7224 Strategija rasta i razvoja preduzeća
MAS - 7324 Poslovna strategija
MAS - 7364 Upravljanje poslovnim procesima
DAS - 8234 Procesni modeli strategijskog preduzetništva
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Slaviša Kovačević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: IV 11 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 11:00-13:00
sreda 11:00-13:00
e-mail: slavisa@prafak.ni.ac.rs
Telefon: 018 500-260
Predmeti: OAS - 4004 Sociologija
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17