Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Upis u narednu godinu

Upis u narednu godinu studija

Student se upisuje u narednu godinu studija svake školske godine. Upis se vrši najkasnije do početka naredne školske godine.

opširnije

Prelaz sa srodnih fakulteta

Student može prelaziti u toku studija sa srodnih fakulteta ako ispuni uslov za upis u narednu godinu studija na fakultetu na kome je upisan. Student ne može preći sa drugog fakulteta u toku prve i poslednje godine studija.

opširnije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17