English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2020-02-19 Улога тржишних институција у развоју трговине
Кандидат: Никола Миладиновић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић, Сретен Ћузовић, Срђан Маринковић
 2020-02-18 Управљање ланцем снабдевања у сектору услуга
Кандидат: Мате Петровић
Комисија: Александра Анђелковић, Горан Миловановић, Сузана Ђукић
 2020-01-27 Утицај асиметричне информисаности актера на функционисање финансијских тржишта
Кандидат: Маријана Гојковић
Комисија: Срђан Маринковић, Мирјана Јемовић, Јелена Радојичић
 2020-01-27 Компензациони програми за менаџере у функцији механизма корпоративног управљања
Кандидат: Јелена Николов
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Драгана Раденковић-Јоцић
 2020-01-15 Концепт исламског банкарства у теорији и пракси
Кандидат: Дарко Станковић
Комисија: Срђан Маринковић, Мирјана Јемовић, Јелена Радојичић
 2020-01-15 Aнализа и визуелизација података применом система пословне интелигенције
Кандидат: Наташа Николић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2020-01-15 Здравље као компонента људског капитала
Кандидат: Ирена Павловић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Драган Петровић
 2020-01-14 Домаћа штедња као извор финансирања економског развоја земаља Западног Балкана
Кандидат: Милена Терзић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2020-01-14 Теоријско - емпиријски аспекти значаја елемената финансијског система за економски развој
Кандидат: Даница Новковић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Владислав Марјановић
Упис

Студентске организације