English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2021-01-25 Утицај пандемије COVID-19 на стабилност финанcијcког сектора
Кандидат: Тамара Јаковљевић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2021-01-19 Економски и демографски диспаритети у контексту актуелне регионализације Републике Србије
Кандидат: Марко Пејић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Владислав Марјановић,Ивана Костадиновић
 2021-01-18 Анализа међузависности привредног раста и загађења животне средине
Кандидат: Димитрије Стаменковић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Снежана Радукић
 2021-01-11 Ефекти глобализације на међународно кретање фактора производње
Кандидат: Љубинка Динић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Игор Младеновић
Упис

Студентске организације