English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2016-12-29 Савремене карактеристике планинског туризма
Кандидат: Алекса Спасојевић
Комисија: Вукашин Шушић,Живорад Глигоријевић,Дејан Ђорђевић
 2016-12-28 Ограничења и могућности развоја тржишта некретнина у Републици Србији
Кандидат: Митар Булатовић
Комисија: Снежана Радукић,Биљана Ракић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2016-12-28 Проблем еколошких екстерналија и могућа решења
Кандидат: Александар Станојевић
Комисија: Снежана Радукић,Бобан Стојановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2016-12-23 Улога менаџера у унапређењу интерфункционалне сарадње у предузећу
Кандидат: Снежана Павловић-Станковић
Комисија: Ивана Симић,Маја Ивановић-Ђукић,Биљана Ђорђевић
 2016-12-22 Кластери као инструмент регионалног развоја и њихова улога у процесу унапређења конкурентности туризма Републике Србије
Кандидат: Петар Крстић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Зоран Аранђеловић,Соња Јовановић
 2016-12-22 Управљање квалитетом као интегрални део стратегије производње
Кандидат: Милош Ристић
Комисија: Сузана Стефановић,Бојан Крстић,Горица Бошковић
 2016-12-21 Еволуција и савремени концепт регионализације Републике Србије
Кандидат: Маријана Салевић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Зоран Аранђеловић,Владислав Марјановић
 2016-12-21 Управљање кључним клијентима
Кандидат: Стефан Трандафиловић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Горан Миловановић
 2016-12-20 Развој одрживог туризма у Републици Србији
Кандидат: Сања Савић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Снежана Радукић
 2016-12-19 Meрење перформанси као инструмент контроле социјалног предузећа
Кандидат: Милан Стефановић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Маја Ивановић-Ђукић
 2016-12-17 Карактеристике одбора директора као инструмента пословног одлучивања и праћење његове ефикасности
Кандидат: Александар Савић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Драгана Раденковић-Јоцић
 2016-12-17 Примена метода вишекритеријумске анализе у оцени друштвене искључености
Кандидат: Тамара Ђенић-Цветановић
Комисија: Јелена Станковић,Весна Јанковић-Милић,Марија Џунић
 2016-12-16 Обука као фактор ефективног прилагођавања запослених иностраном радном окружењу
Кандидат: Милана Стануловић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Раденко Милојевић,Бојан Крстић
 2016-12-16 Улога ЈIТ система пословања и управљања заснованог на активностима у реализацији стратегије трошковног лидерства
Кандидат: Александра Маринковић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2016-12-16 Систем квалитета у функцији заштите и безбедности информација у предузећу
Кандидат: Ана Петковић Стојиљковић
Комисија: Горица Бошковић,Срђан Маринковић,Огњен Радовић
 2016-12-16 Валоризација туристичког потенцијала бања Срема
Кандидат: Ирена Божић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2016-12-16 Ревизија јавних набавки у Републици Србији
Кандидат: Ивана Крстић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Тадија Ђукић
 2016-12-16 Специфичности система оцењивања перформанси запослених у мултинационалним компанијама
Кандидат: Војислав Антић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Раденко Милојевић,Бојан Крстић
 2016-12-16 Буџетирање и надзор над извршењем буџета у систему одбране Републике Србије
Кандидат: Драган Стевић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Благоје Новићевић
 2016-12-16 JIT систем пословања у функцији реализације стратегије диференцирања
Кандидат: Милена Јовановић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2016-12-15 Регулаторна улога Народне Банке Србије у условима светске финансијске кризе
Кандидат: Милош Илић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2016-12-15 Предности и недостаци стратегије таргетирања инфлације Народне банке Србије
Кандидат: Драгана Стојановић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић
 2016-12-15 Стање и динамика спољнотрговинских односа Народне републике Кине
Кандидат: Анђела Веселиновић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2016-12-15 Комуницирање са потрошачима на социјалним мрежама
Кандидат: Милка Крстић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Сузана Ђукић
 2016-12-15 Перспективе развоја рекреативног туризма Јужне Србије
Кандидат: Оливера Цветковић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Живорад Глигоријевић
 2016-12-15 Анализа система обавезних резерви у недовољно развијеним земљама
Кандидат: Јелица Милосављевић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић
 2016-12-15 Концепције институционалних промена и трансакционих трошкова у савременом институционализму
Кандидат: Никола Младеновић
Комисија: Зоран Стефановић,Бранислав Митровић,Драган Петровић
 2016-12-14 Систем управљања информацијама у предузећу
Кандидат: Јован Јовановић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Татјана Стевановић
 2016-12-14 Екотуристички потенцијал Јужне Србије
Кандидат: Виолета Димитријевић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Милан Спасојевић
 2016-12-14 Значај и функције маркетинг истраживања у трговини
Кандидат: Жаклина Додић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Сузана Ђукић
 2016-12-14 Допринос трговинског сектора привредном расту у савременим тржишним привредама
Кандидат: Боривоје Николић
Комисија: Владислав Марјановић,Игор Младеновић,Сретен Ћузовић
 2016-12-13 Фактори успешне примене Веб 2.0 платформе
Кандидат: Маја Ристић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Винко Лепојевић
 2016-12-13 Рачуноводствени аспекти пореза на додату вредност у сектору туризма
Кандидат: Александар Николић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Милорад Стојилковић
 2016-12-13 Стратегијска мапа као оквир за реализацију стратегије предузећа
Кандидат: Ана Видовић
Комисија: Благоје Новићевић,Евица Петровић,Татјана Стевановић
 2016-12-13 Е-управа и иновативни системи е-трговине
Кандидат: Драгана Милановић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Винко Лепојевић
 2016-12-12 Просторни размештај становништва Републике Србије
Кандидат: Владица Аритоновић
Комисија: Милан Спасојевић,Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић
 2016-12-12 Домети надзора у јавном сектору у земљама Европске унијe и у Републици Србији
Кандидат: Милица Николић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2016-12-12 Улога и значај стратегијске мапе у развијању и имплементацији пословне стратегије
Кандидат: Марија Стојановић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Милорад Стојилковић
 2016-12-12 Утицај референтне каматне стопе на тржишне каматне стопе – компаративна анализа
Кандидат: Владимир Кaчаревић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2016-12-12 Анализа проблема квалитета пословања предузећа
Кандидат: Тара Глигоријевић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Тадија Ђукић
 2016-12-12 Развој инвестиционих фондова на финансијским тржиштима држава југоисточне Европе
Кандидат: Сања Лазаревић - Костић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2016-12-12 Перспектива економске сарадње Републике Србије и Европске уније
Кандидат: Азра Петровић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Марија Џунић
 2016-12-09 Статистичка анализа квалитета туристичких капацитета у граду Нишу
Кандидат: Марија Андрејев
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић
 2016-12-09 Интегрисано маркетинг комуницирање на примеру услужних организација
Кандидат: Стефан Орловић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Горан Миловановић
 2016-12-09 Управљање односима са клијентима у услужним организацијама
Кандидат: Оливера Орловић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Нада Барац
 2016-12-08 Примена Lean концепта у управљању савременим ланцима снабдевања
Кандидат: Маја Карановић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Сузана Стефановић
 2016-12-08 Улога и значај банкарског сектора у развоју трговине
Кандидат: Сандра Симоновић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Борко Крстић
 2016-12-07 Значај културолошке интелигенције за ефективно прилагођавање експатријата животу и раду у иностранству
Кандидат: Бранка Петронијевић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Раденко Милојевић,Надица Фигар
 2016-12-02 Примена вишеструке регресије у анализи цена некретнина на територији града Ниша
Кандидат: Јелена Стевановић
Комисија: Винко Лепојевић,Вера Ђорђевић,Весна Јанковић-Милић
 2016-11-25 Технички прогрес као фактор раста конкурентности пољопривреде
Кандидат: Јована Јонић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Горица Бошковић
 2016-11-24 Улога логистике у развоју трговине и трговинског маркетинга
Кандидат: Немања Накић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Горан Миловановић
 2016-11-24 Значај државе и тржишта за развој наменске индустрије
Кандидат: Александар Крстић
Комисија: Снежана Радукић,Бобан Стојановић,Иван Марковић
 2016-11-23 Примена технологија управљања пословним садржајем
Кандидат: Сања Маринковић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Дејан Спасић
 2016-11-23 Трговинска политика у савременим тржишним условима
Кандидат: Ивана Дамњановић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Владислав Марјановић
 2016-11-21 Утицај инвестиционог банкарства на мерџере и аквизиције
Кандидат: Милена Рађеновић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2016-11-21 Банкарски систем Републике Србије у условима светске финансијске кризе
Кандидат: Дина Карић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2016-11-19 Научна политика као инструмент управљања привредним развојем
Кандидат: Драгана Стојиљковић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Драгослав Китановић
 2016-11-19 Истраживање и развој у теорији ендогеног раста
Кандидат: Мирјана Ђорђевић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Драгослав Китановић
 2016-11-18 Управљање маркетинг односима између стејкхолдера у функцији друштвено економског развоја локалне самоуправе
Кандидат: Кристина Савић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Ивана Симић
 2016-11-18 Утицај политике цена на процес повећања тржишне моћи предузећа
Кандидат: Данијела Пантелић
Комисија: Бобан Стојановић,Бранислав Митровић,Снежана Радукић
 2016-11-17 Примена статистичких метода у анализи процеса дистрибуције електричне енергије
Кандидат: Ивана Ђорђевић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић
 2016-11-17 Специфичности опорезивања добити правних лица у савременим пореским системима
Кандидат: Јелена Јовановић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2016-11-17 Инсајдерска трговина – последице и регулатива
Кандидат: Ана Динић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Тамара Миленковић-Керковић
 2016-11-16 Управљање рециклажом моторних возила
Кандидат: Александра Андрејић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Соња Јовановић
 2016-11-16 Шпекулативне трансакције на девизном тржишту
Кандидат: Младен Лукић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Снежана Радукић
 2016-11-15 Контрола стратегија мерџера и аквизиција
Кандидат: Немања Живковић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Надица Фигар
 2016-11-15 Динамичка анализа нивоа цена пољопривредних производа у Републици Србији
Кандидат: Марина Матејевић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Весна Јанковић-Милић
 2016-11-15 Анализа финансијских извештаја у функцији унапређења пословања привредног друштва Tigar Tyres ДОО Пирот
Кандидат: Маја Крстић
Комисија: Милорад Стојилковић,Тадија Ђукић,Љиљана Бонић
 2016-11-15 Обрачун трошкова по активностима заснован на времену
Кандидат: Милица Костић
Комисија: Љиља Антић,Благоје Новићевић,Татјана Стевановић
 2016-11-15 Обрачун трошкова по активностима у функцији доношења пословних одлука
Кандидат: Милена Дамњановић Ђурђевић
Комисија: Љиља Антић,Благоје Новићевић,Татјана Стевановић
 2016-11-15 Мерџери и аквизиције као стратегије раста и развоја компанија у индустрији информационо-комуникационих технологија
Кандидат: Владимир Николић
Комисија: Сузана Стефановић,Горан Миловановић,Бојан Крстић
 2016-11-15 Начини повећања издашности пореза на имовину у Републици Србији
Кандидат: Ивана Стојановић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић
 2016-11-15 (Не)одрживост система социјалног осигурања у Републици Србији
Кандидат: Александра Стевановић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић
 2016-11-14 Туристички потенцијал Националног парка Фрушка Гора
Кандидат: Игор Јонић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Соња Јовановић
 2016-11-14 Рачуноводствени третман зарада и осталих накнада зарада запослених
Кандидат: Катарина Петровић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Љиља Антић
 2016-11-14 Периодично финансијско извештавање на примеру предузећа Алфа плам а.д. Врање
Кандидат: Ивана Стојановић
Комисија: Милорад Стојилковић,Тадија Ђукић,Дејан Спасић
 2016-11-14 Компаративна анализа издатака за здравствену заштиту
Кандидат: Марија Јањић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2016-10-29 Облигационо-правни аспекти уговора о оперативном лизингу и средства обезбеђења извршења уговора на примеру предузећа C&LC-group д.о.о.
Кандидат: Јелена Костић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Горан Миловановић
 2016-10-19 Компаративна анализа савременог и традиционалног банкарства
Кандидат: Ана Павловић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2016-10-17 Утицај продуктивности на стратегију вођства у трошковима и стратегију диференцијације производа
Кандидат: Душан Павловић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2016-10-17 Финансијско извештавање о дугорочним резервисањима
Кандидат: Милица Ристић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Љиља Антић
 2016-10-17 Финансијско извештавање о пословању предузећа
Кандидат: Маја Матић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Милорад Стојилковић
 2016-10-14 Бихевиорална економија и нови патернализам
Кандидат: Александра Златановић
Комисија: Драган Петровић,Драгослав Китановић,Зоран Стефановић
 2016-10-13 Пословна примена Великих података
Кандидат: Ина Милосављевић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Винко Лепојевић
 2016-10-12 Значај обновљивих и необновљивих природних ресурса за остваривање одрживог развоја
Кандидат: Наташа Коцић
Комисија: Снежана Радукић,Бобан Стојановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2016-10-12 Управљање системом квалитета у трговини
Кандидат: Јована Ристић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Снежана Ђекић
 2016-10-12 Стратегијско управљање електронским пословањем предузећа
Кандидат: Марија Мишић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Сузана Стефановић
 2016-10-11 Обележја пореских система земаља Централноевропског удружења слободне трговине
Кандидат: Милица Павловић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2016-10-10 Мере перформанси малог предузећа
Кандидат: Милица Здравковић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2016-10-10 Перспективе развоја СПА велнес туризма у бањама Југоисточне Србије
Кандидат: Александар Милошевић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2016-10-09 Стратегија неповезане диверзификације у функцији ефикасности пословања предузећа
Кандидат: Ђурђијана Илић
Комисија: Сузана Стефановић,Весна Секулић,Маја Ивановић-Ђукић
 2016-10-07 Потенцијали развоја туризма у Националном парку `Тара`
Кандидат: Јелена Ђорић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2016-09-27 Улога и значај царина у пореском систему
Кандидат: Борис Таков
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Светлана Соколов-Младеновић
 2016-09-20 Финансијско извештавање о сталним средствима на примеру предузећа Нора д.о.о. Ниш
Кандидат: Милица Јездимировић
Комисија: Тадија Ђукић,Љиља Антић,Дејан Спасић
 2016-07-15 Бенчмаркинг као инструмент контроле и унапређења пословних перформанси
Кандидат: Јована Пејчић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Биљана Ђорђевић
 2016-07-15 Место мера перформанси квалитета у систему управљања укупним квалитетом
Кандидат: Горан Накић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2016-07-15 Уравнотежени систем мера перформанси предузећа Еlixir Prahovo
Кандидат: Маја Радуловић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Евица Петровић
 2016-07-15 Уравнотежени систем мера перформанси као информациона основа управљања малим и средњим предузећима
Кандидат: Наталија Стоиљковић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2016-07-15 Примена технологије радио-фреквентне идентификације у циљу повећања ефикасности логистичких процеса у ланцу снабдевања
Кандидат: Јелена Петровић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Сузана Стефановић
 2016-07-15 Гаранцијска функција факторинг посла као инструмента обезбеђења наплате потраживања
Кандидат: Милица Јанић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Евица Петровић
 2016-07-14 Анализа управљања „зеленим ланцима снабдевања“ у аутомобилској индустрији
Кандидат: Александар Крстић
Комисија: Нада Барац,Надица Фигар,Александра Анђелковић
 2016-07-14 Примена вишекритеријумске оптимизације у избору туристичке дестинације - метод Visual PROMETHEE
Кандидат: Марија Илић
Комисија: Небојша Стојковић,Јелена Станковић,Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић
 2016-07-14 Друштвена одговорност предузећа за време кризе
Кандидат: Милан Јовановић
Комисија: Надица Фигар,Нада Барац,Љиљана Станковић
 2016-07-14 Брендирање на интернету као елемент позиционирања компаније на електронском тржишту
Кандидат: Наталија Вујичић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Сузана Ђукић
 2016-07-13 Статистичка анализа туристичког потенцијала региона Јужне и Источне Србије
Кандидат: Ивана Антић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић
 2016-07-13 Стратегијско управљање марком у функцији јачања лојалности потрошача
Кандидат: Миљан Кахримановић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Горан Миловановић
 2016-07-13 Могућности развоја аграрног предузетништва у Републици Србији
Кандидат: Милена Младеновић
Комисија: Снежана Ђекић,Надица Фигар,Соња Јовановић
 2016-07-13 Иновациона политика заснована на концепту економије знања
Кандидат: Марко Величковић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Драгослав Китановић
 2016-07-13 Развој пољопривреде у складу са заштитом животне средине
Кандидат: Александра Голубовић
Комисија: Снежана Ђекић,Соња Јовановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2016-07-12 Могућности развоја бањског и здравственог туризма у Републици Србији
Кандидат: Бојана Глигоријевић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Дејан Ђорђевић
 2016-07-12 Органска производња хране у функцији унапређења аграрног система Републике Србије
Кандидат: Милена Драча
Комисија: Снежана Ђекић,Сретен Ћузовић,Соња Јовановић
 2016-07-12 Управљање културолошким разликама унутар организација укључених у међународне пословне операције
Кандидат: Берислав Илић
Комисија: Ивана Симић,Биљана Ђорђевић,Горан Миловановић
 2016-07-12 Улога трансформационог лидера у мотивисању запослених
Кандидат: Марија Стефановић
Комисија: Ивана Симић,Маја Ивановић-Ђукић,Биљана Ђорђевић
 2016-07-11 Финансијско извештавање здравствених установа на примеру Клиничког центра Ниш
Кандидат: Јелена Богдановић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Љиља Антић
 2016-07-11 Примена статистичких метода при моделирању преференција доносиоца одлуке
Кандидат: Владимир Живаљевић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Јелена Станковић
 2016-06-28 Анализа индикатора конкурентности пољопривреде Републике Србије
Кандидат: Радмила Цинцаревић-Поповић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Весна Јанковић-Милић
 2016-06-23 Улога националних паркова у развоју туризма Србије
Кандидат: Мирољуб Петровић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Снежана Ђекић
 2016-06-22 Процесни приступ као основ имплементације система квалитета у прехрамбеној индустрији – студија случаја Витаминка а.д. Бања Лука
Кандидат: Дејана Делевић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Горица Бошковић
 2016-06-21 Умањење вредности сталне имовине – регулатива и пракса финансијског извештавања
Кандидат: Јованка Ловре
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Ксенија Денчић-Михајлов
 2016-06-20 Комплексна анализа финансијског и рентабилитетног положаја предузећа на примеру SOG LINE d.o.o. Београд
Кандидат: Јелена Раденовић
Комисија: Милорад Стојилковић,Тадија Ђукић,Љиљана Бонић
 2016-06-20 Унапређење пословних процеса применом Six Sigma методологије – студија случаја ЕД „Југоисток“ д.o.o. Ниш
Кандидат: Марко Тошић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Весна Јанковић-Милић
 2016-06-20 Квантитативна анализа показатеља профитабилности осигуравајућих компанија у Републици Србији
Кандидат: Стефан Рибаћ
Комисија: Жарко Поповић,Евица Петровић,Јелена Станковић
 2016-06-17 Друштвена одговорност телекомуникационих компанија
Кандидат: Милена Станковић
Комисија: Надица Фигар,Нада Барац,Горан Миловановић
 2016-06-17 Контрола стратегије аутсорсинга
Кандидат: Милица Младеновић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Сузана Стефановић
 2016-06-17 Утицај сатисфакције запослених на продуктивност рада малих предузећа у Србији
Кандидат: Милош Обрадовић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Весна Јанковић-Милић
 2016-06-16 Основне претпоставке равномерног регионалног развоја Републике Србије
Кандидат: Биљана Петковић
Комисија: Зоран Аранђеловић,Живорад Глигоријевић,Владислав Марјановић
 2016-06-15 Финансирање развоја малих и средњих предузећа – могућности и ограничења
Кандидат: Бојана Милић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов,Тадија Ђукић,Дејан Спасић
 2016-06-13 Информациона подршка управљачког рачуноводства пословном одлучивању
Кандидат: Милица Јањић
Комисија: Љиља Антић,Благоје Новићевић,Татјана Стевановић
 2016-06-13 Утицај регулативе уговора о франшизингу на франшизно пословање у земљама Европске уније
Кандидат: Дијана Делевић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Љиљана Станковић
 2016-06-13 Интегрисано извештавање као информациона основа управљања одрживим развојем у мултинационалним компанијама
Кандидат: Невена Станковић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2016-06-10 Мерила перформанси и управљање зеленим ланцима снабдевања
Кандидат: Момир Чоловић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Бојан Крстић
 2016-06-09 Пословна корист друштвеног Web-a
Кандидат: Горица Милосављевић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Винко Лепојевић
 2016-06-09 Утицај корупције на процес оснивања малих и средњих предузећа
Кандидат: Милена Аранђеловић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Винко Лепојевић
 2016-06-09 Управљање трговинском марком у савременим тржишним условима
Кандидат: Татјана Лилић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Љиљана Станковић
 2016-06-01 Вишедимензионални приступ анализи ефикасности инвестиционих пројеката у функцији оптималног пословног одлучивања
Кандидат: Анђелка Јанковић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Ксенија Денчић-Михајлов
 2016-05-20 Политика финансирања пољопривреде и руралног развоја Републике Србије и Европске уније
Кандидат: Предраг Ђорђевић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2016-05-19 Природни и демографски потенцијал Јабланичког округа
Кандидат: Марко Митић
Комисија: Милан Спасојевић,Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић
 2016-05-13 Допринос аустријске школе развоју савремене економске методологије
Кандидат: Стефан Цветковић
Комисија: Драган Петровић,Драгослав Китановић,Бранислав Митровић
 2016-05-12 Глобализација и национална економија
Кандидат: Ивана Стојиљковић
Комисија: Зоран Аранђеловић,Живорад Глигоријевић,Владислав Марјановић
 2016-05-11 Утицај презадужености Грчке на стабилност еврозоне
Кандидат: Вања Здравковић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2016-04-26 Последице глобалне финансијске кризе
Кандидат: Ивана Јањић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Марија Џунић
 2016-04-19 Прање новца као претња економској стабилности земље и механизми спречавања његовог развоја
Кандидат: Санела Мрдаковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Соња Јовановић,Марина Ђорђевић
 2016-04-14 Управљање конфликтима између персоналне и пословне етике
Кандидат: Марија Младеновић
Комисија: Надица Фигар,Раденко Милојевић,Ивана Симић
 2016-04-14 Културолошки релативизам у пословној етици
Кандидат: Милица Ђорђевић
Комисија: Надица Фигар,Биљана Ђорђевић,Горан Миловановић
 2016-04-12 Права и обавезе уговорних страна код неутралних банкарских послова на примеру АИК банке
Кандидат: Миљан Ћирковић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Борко Крстић
 2016-04-12 Перформансе пореских система земаља БРИКС-а
Кандидат: Наталија Митић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Сретен Ћузовић,Марина Ђорђевић
 2016-04-12 Улога и значај пореза на потрошњу у пореским системима недовољно развијених земаља
Кандидат: Милица Стојилковић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Сретен Ћузовић
 2016-04-11 Специфичности састављања пореског биланса у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 12 и законском регулативом у Србији
Кандидат: Ана Милићевић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Љиља Антић
 2016-03-30 Компаративна анализа показатеља одрживог развоја Републике Србије и суседних земаља
Кандидат: Сања Грујић
Комисија: Снежана Радукић,Бобан Стојановић,Весна Јанковић-Милић
 2016-03-19 Најзначајније мере политике запошљавања у земљама Централне Европе
Кандидат: Тијана Миловановић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Владислав Марјановић
 2016-03-11 Мерџери и аквизиције у банкарском сектору
Кандидат: Ивана Виденовић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2016-03-11 Организациона структура банака
Кандидат: Александра Митић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2016-03-11 Вредновање опција
Кандидат: Душан Стевановић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Јелена Станковић
 2016-03-10 Улога културно-спортских манифестација у развоју туризма Југоисточне Србије
Кандидат: Милан Николић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2016-03-05 Инфраструктура друмског саобраћаја као фактор развоја Републике Србије
Кандидат: Марјан Крстић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Драгослав Китановић
 2016-03-03 Економска анализа корупције
Кандидат: Александар Петровић
Комисија: Биљана Ракић,Наташа Голубовић,Бобан Стојановић
 2016-02-18 Туристички потенцијал бања Копаоничко-јастребачке зоне
Кандидат: Александар Кандић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Милан Спасојевић,Вукашин Шушић
 2016-02-12 Моделирање субјективних преференција при преговорима и доношењу одлуке о пословној сарадњи
Кандидат: Адријана Миловановић
Комисија: Јелена Станковић,Миливоје Пешић,Весна Јанковић-Милић,Сузана Ђукић
 2016-02-11 Перспектива сарадње земаља чланица BRICS
Кандидат: Илија Стојановић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2016-02-08 Савремени модели управљања перформансама предузећа као информациони основ за реализацију конкурентских стратегија
Кандидат: Aмер Растић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2016-02-08 Интерни надзор у јавном сектору
Кандидат: Наталија Марјановић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2016-02-04 Социо-културолошке промене до којих доводи интернационализација трговине
Кандидат: Кристина Цветановић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Горан Миловановић
 2016-02-03 Развојне карактеристике и значај пољопривредних задруга у Републици Србији
Кандидат: Саша Костић
Комисија: Снежана Ђекић,Соња Јовановић,Сретен Ћузовић
 2016-01-29 Сива економија као друштвено-економски феномен
Кандидат: Милан Илић
Комисија: Марија Џунић,Драгослав Китановић,Наташа Голубовић
 2016-01-28 Тржишно учешће и конкуренција трговинских ланаца у Републици Србији
Кандидат: Инес Пријић
Комисија: Бобан Стојановић,Биљана Ракић,Сретен Ћузовић
 2016-01-26 Тактике и мере одбране од преузимања предузећа
Кандидат: Ивана Белчић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов,Дејан Спасић,Љиљана Бонић
 2016-01-25 Примена метода мултиваријационе анализе у истраживању мотивације запослених у приватним предузећима Источне Србије
Кандидат: Нена Здравковић
Комисија: Винко Лепојевић,Вера Ђорђевић,Весна Јанковић-Милић
 2016-01-25 Примена интегрисаног маркетинг комуницирања у услужним организацијама
Кандидат: Сања Лилић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Нада Барац
 2016-01-21 Уговор о осигурању-елемент услуге осигурања
Кандидат: Николина Шакота
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Евица Петровић
 2016-01-21 Стратегија канала продаје трговинских предузећа - Студија случаја компаније Меркатор и Метро
Кандидат: Бобан Марковић
Комисија: Сретен Ћузовић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Светлана Соколов-Младеновић
 2016-01-19 Управљање ризицима у електронском банкарству
Кандидат: Ивана Мичић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2016-01-18 Анализа пословних перформанси банака
Кандидат: Марија Тасковић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2016-01-13 Стратегија промоције трговинских компанија у условима интернационализације
Кандидат: Антоније Стојковић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2016-01-13 Пословање банака са становништвом: савремене тенденције
Кандидат: Тијана Малезић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Сретен Ћузовић
 2016-01-12 Компарација традиционалних и савремених концепата обрачуна трошкова
Кандидат: Весна Младеновић
Комисија: Љиља Антић,Благоје Новићевић,Татјана Стевановић
Упис

Студентске организације