English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2015-12-31 Управљање односима са клијентима у услужним организацијама
Кандидат: Славица Поповић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Ивана Симић
 2015-12-29 Потенцијали и перспективе развоја манифестационог туризма Града Ниша
Кандидат: Нeвена Марјановић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Милан Спасојевић,Владислав Марјановић
 2015-12-28 Изазови унапређења квалитета пословних процеса
Кандидат: Марија Цветковић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Надица Фигар
 2015-12-23 Финансирање породичних газдинстава у Републици Србији
Кандидат: Јована Ћурчић
Комисија: Снежана Ђекић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Соња Јовановић
 2015-12-21 Неопходност реформе пензионог система у Републици Србији
Кандидат: Марина Милијић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић
 2015-12-17 Статистичка анализа фактора квалитета пословања предузећа у Републици Србији
Кандидат: Немања Михајловић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Горица Бошковић
 2015-12-17 Изазови дизајнирања система награђивања запослених у мултинационалним компанијама
Кандидат: Aна Ристић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Надица Фигар,Раденко Милојевић
 2015-12-14 Мултиваријациона анализа социјалне развијености области у Републици Србији
Кандидат: Ивана Стошић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић
 2015-12-12 Заштита приватност у е-трговини
Кандидат: Милош Димић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Драгана Раденковић-Јоцић
 2015-12-11 Значај риверсне логистике за третман и процесуирање медицинског отпада
Кандидат: Милица Гавриловић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Сузана Стефановић
 2015-12-11 Развој и примена "cloud" технологије у електронском пословању предузећа
Кандидат: Ненад Павловић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Винко Лепојевић
 2015-12-11 Управљање интернет инфраструктуром електронског пословања
Кандидат: Сузана Илић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Жарко Поповић
 2015-12-11 Финансијско извештавање о расходима на примеру предузећа Киба д.о.о.
Кандидат: Милица Ћирић
Комисија: Тадија Ђукић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2015-12-11 Комплементарни развој пољопривреде и туризма у општини Неготин
Кандидат: Лазар Гагић
Комисија: Снежана Ђекић,Милан Спасојевић,Соња Јовановић
 2015-12-10 Улога контролинга у управљању перформансама предузећа
Кандидат: Драгана Голубовић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Марија Радосављевић
 2015-12-10 Управљање услугама потрошачима у ланцу снабдевања Јавног предузећа Пошта Србије
Кандидат: Предраг Панић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Сузана Ђукић
 2015-12-09 Финансијско извештавање о успешности пословања предузећа
Кандидат: Марија Мартиновић
Комисија: Тадија Ђукић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2015-12-09 Стратегијски аспекти мерења перформанси у организацијама јавног сектора
Кандидат: Андријана Алексов
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2015-12-09 Развој концепције економске рационалности
Кандидат: Душан Здравковић
Комисија: Драган Петровић,Драгослав Китановић,Наташа Голубовић
 2015-12-08 Изазови менаџмента људских ресурса у управљању дугорочним међународним ангажманима запослених
Кандидат: Марија Миленковић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Раденко Милојевић,Ивана Симић
 2015-12-08 Управљање електронским и мобилним банкарством
Кандидат: Милена Динић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Борко Крстић
 2015-12-07 Ефекти страних директних инвестиција у условима глобалне економско-финансијске кризе
Кандидат: Милан Костић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Драган Петровић
 2015-12-07 Могући економски ефекти изласка Велике Британије из Европске уније
Кандидат: Милица Ђокић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Снежана Радукић
 2015-12-07 Синергетски ефекти примене lean и Green концепта у ланцима снабдевањa
Кандидат: Милена Марковић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Надица Фигар
 2015-12-05 Управљање електричним и електронским отпадом као изазов риверсне логистике
Кандидат: Сандра Живковић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Славољуб Миловановић
 2015-12-04 Имплементација савремених система електронског пословања у циљу унапређења пословних процесаланаца снабдевања
Кандидат: Милица Митић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Марија Радосављевић
 2015-12-03 Примена система квалитета у функцији конкурентности и развоја прехрамбене индустрије у Републици Србији
Кандидат: Гордана Глигоријевић
Комисија: Горица Бошковић,Живорад Глигоријевић,Марија Радосављевић
 2015-12-03 Анализа ефикасности пословања малих предузећа у Републици Србији у власништву жена
Кандидат: Тијана Лекић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Надица Фигар,Сузана Стефановић,Бојан Крстић
 2015-12-03 Вредновање интелектуалне својине у циљу контролисања стратегије за управљање интелектуалном својином
Кандидат: Ања Костић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Драгана Раденковић-Јоцић
 2015-12-02 Робне берзе као високостандардизоване институције и њихов значај за развој трговине
Кандидат: Марко Лазаревић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Марина Ђорђевић
 2015-12-01 Дизајнирање система индикатора за контролу маркетинг стратегије
Кандидат: Јелена Портић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Љиљана Станковић
 2015-11-27 Класификација и систематизација мера перформанси у функцији управљања организацијама
Кандидат: Стефан Станић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2015-11-26 Управљање пословним перформансама и ризицима предузећа
Кандидат: Александра Крстић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Тадија Ђукић
 2015-11-23 Улога државне помоћи у унапређењу конкуренције на тржишту Републике Србије
Кандидат: Весна Вучетић
Комисија: Снежана Радукић,Бобан Стојановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2015-11-21 Генеричке стратегије предузећа у индустрији мобилне телефоније
Кандидат: Владимир Јовановић
Комисија: Сузана Стефановић,Сузана Ђукић,Маја Ивановић-Ђукић
 2015-11-20 Портфолио анализа потрошача
Кандидат: Ивана Ивановић-Кеворкиан
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Горан Миловановић
 2015-11-19 Акционарско друштво и утицај статусних промена на његов положај према Закону о привредним друштвима Републике Србије
Кандидат: Анкица Нешић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Весна Секулић
 2015-11-13 Независност и транспарентност изабраних централних банака
Кандидат: Јована Митић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Срђан Маринковић
 2015-11-13 Демографски потенцијал Општине Прокупље
Кандидат: Сања Видосављевић
Комисија: Милан Спасојевић,Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић
 2015-11-13 Валоризација туристичког потенцијала бања Војводине
Кандидат: Стево Божић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2015-11-12 Усаглашавање правних правила Републике Србије са директивама ЕУ у области оснивања финансијских институција и пружања услуга
Кандидат: Марија Вуковић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Сузана Ђукић
 2015-11-12 Aнализа извора финансирања пољопривреде у Републици Србији
Кандидат: Дина Тричковић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2015-11-06 Компаративна анализа структуре буџета изабраних земаља
Кандидат: Милан Тркља
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Владислав Марјановић
 2015-11-05 Интегрална контрола квалитета производа на примеру предузећа "SHINWON" д.о.о.
Кандидат: Јелена Ђорђевић
Комисија: Горица Бошковић,Живорад Глигоријевић,Марија Радосављевић
 2015-11-05 Контрола стратегије лиценцирања жига у функцији увећања вредности марке као нематеријалне имовине и раста тржишне вредности предузећа
Кандидат: Милош Миленковић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Љиљана Станковић
 2015-11-03 Примена методе удела у изради консолидованих финансијских извештаја
Кандидат: Светлана Перић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Љиљана Бонић
 2015-10-31 Технолошке промене у теорији привредног раста
Кандидат: Бранко Драгићевић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Драгослав Китановић
 2015-10-30 Систем информационе безбедности у предузећу
Кандидат: Александра Ратковић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Винко Лепојевић
 2015-10-19 Цена лизинга и пословни успех ауто кућа у општини Пожаревац
Кандидат: Биљана Стокић
Комисија: Евица Петровић,Благоје Новићевић,Тадија Ђукић
 2015-10-12 Политика реструктурирања банкарског сектора у правцу очувања финансијске стабилности
Кандидат: Катарина Тасић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2015-10-12 Финансијско извештавање о основним средствима на примеру предузећа "РГП - Инпос" Књажевац
Кандидат: Мартин Митић
Комисија: Милорад Стојилковић,Тадија Ђукић,Љиљана Бонић
 2015-10-12 Рачуноводствени аспекти мера за превазилажење кризе у пословању предузећа
Кандидат: Марија Николић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Ксенија Денчић-Михајлов
 2015-10-10 Рачуноводствено обухватање некретнина и инвестиционих некретнина у складу са Међународним рачуноводственим стандардима
Кандидат: Даница Станковић Маринковић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Татјана Стевановић
 2015-10-09 Анализа суб-стандарних кредита и кредитних деривата као узрочника савремене финансијске кризе
Кандидат: Милица Јовановић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2015-10-09 Неолибералне школе економске мисли: монетаризам и нова класична теорија
Кандидат: Марија Стојменовић
Комисија: Зоран Стефановић,Бранислав Митровић,Драган Петровић
 2015-10-08 Примена вишекритеријумских модела у оптимизацији стратегијских одлука
Кандидат: Драгана Стојковић
Комисија: Јелена Станковић,Миливоје Пешић,Татјана Стевановић
 2015-10-07 Стратегија и политика цена трговинског предузећа у савременим тржишним условима
Кандидат: Милан Миловановић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Владислав Марјановић
 2015-10-07 Примена вишеструке регресије и корелације у анализи цена пољопривредних производа на глобалном нивоу
Кандидат: Игор Војиновић
Комисија: Винко Лепојевић,Снежана Ђекић,Вера Ђорђевић
 2015-10-06 Инструменти предприступне помоћи Европске уније
Кандидат: Марија Ћирић
Комисија: Милош Тодоровић,Бранислав Митровић,Иван Марковић
 2015-10-06 Финансијско извештавање у стечајном поступку предузећа
Кандидат: Валентина Стојиљковић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Љиљана Бонић
 2015-10-05 Заштита корисника финансијских услуга у позитивном и будућем српском праву
Кандидат: Милица Марковић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Љиљана Станковић
 2015-10-02 Управљање ланцима снабдевања са затвореном петљом и риверсна логистика
Кандидат: Анђелка Бошњаковић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Весна Секулић
 2015-10-02 Управљање маркетингом односа са потрошачима у условима кризе предузећа
Кандидат: Марија Ивковић
Комисија: Сузана Ђукић,Љиљана Станковић,Нада Барац
 2015-10-02 Фискални значај пореза на потрошњу у савременим пореским системима
Кандидат: Мирјана Стошић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Светлана Соколов-Младеновић
 2015-10-02 Правци развоја руралне политике у Европској унији
Кандидат: Лидија Ђорђевић
Комисија: Снежана Ђекић,Соња Јовановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2015-10-01 Управљање зеленим ланцима снабдевања као еколошка иновација у управљању ланцима снабдевања
Кандидат: Милена Влајковић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Надица Фигар
 2015-09-30 Утицај процеса глобализације на привредни развој Србије
Кандидат: Александар Ђорђевић
Комисија: Зоран Аранђеловић,Живорад Глигоријевић,Владислав Марјановић
 2015-09-29 Управљање укупним квалитетом у функцији унапређења конкурентности малих и средњих предузећа у Републици Србији
Кандидат: Јелена Митић
Комисија: Горица Бошковић,Марија Радосављевић,Соња Јовановић
 2015-09-29 Примена кластер анализе у истраживању фактора економске развијености
Кандидат: Стефан Радосављевић
Комисија: Винко Лепојевић,Вера Ђорђевић,Весна Јанковић-Милић
 2015-09-28 Управљање електронским пословањем и развој веб сајтова
Кандидат: Милена Костадиновић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Винко Лепојевић
 2015-09-11 Конкурентност Републике Србије у периоду 2010-2014. године
Кандидат: Данијел Анђелковић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Бобан Стојановић
 2015-08-21 Концепт природног капитала у теорији привредног раста
Кандидат: Александар Цветановић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Драгослав Китановић
 2015-07-16 Елктронска трговина у Cloud рачунарству
Кандидат: Бранкица Стојановић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Сретен Ћузовић
 2015-07-16 Повећање способности пословних процеса засновано на статистичкој контроли
Кандидат: Ивана Брајдић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Весна Јанковић-Милић
 2015-07-15 Статистичка анализа квалитета услуга у руралном туризму Републике Србије
Кандидат: Јасмина Шљивић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Вера Ђорђевић,Соња Јовановић
 2015-07-15 Улога стратегијског управљачко рачуноводства у креирању стратегије мултинационалних компанија
Кандидат: Иван Грамић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2015-07-15 Домети нормативног регулисања ревизије јавног сектора
Кандидат: Марко Сретеновић
Комисија: Љиљана Бонић,Јован Крстић,Тадија Ђукић
 2015-07-15 Управљање незадовољним потрошачима
Кандидат: Славица Бранковић
Комисија: Љиљана Станковић,Сузана Ђукић,Нада Барац
 2015-07-15 Cloud рачунaрство – трансформација класичних информационих система
Кандидат: Ана Станковић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Дејан Спасић
 2015-07-15 Људски капитал у ендогеним теоријама раста
Кандидат: Марко Благојевић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Драгослав Китановић
 2015-07-13 Проблем привредних циклуса у економској теорији
Кандидат: Јелена Илић
Комисија: Зоран Стефановић,Бранислав Митровић,Драган Петровић
 2015-07-13 Примена мобилних технологија у предузећу
Кандидат: Јелена Ђорђевић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Винко Лепојевић
 2015-07-10 Lean производња и six sigma квалитет у ланцима снабдевања
Кандидат: Тијана Миловановић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Марија Радосављевић
 2015-07-10 Анализа финансијских извештаја у функцији повећања профитабилности банака
Кандидат: Марија Петровић
Комисија: Милорад Стојилковић,Благоје Новићевић,Љиљана Бонић
 2015-07-10 Примена теорија игара у избору добављача
Кандидат: Маша Кулић
Комисија: Јелена Станковић,Миливоје Пешић,Нада Барац,Евица Петровић
 2015-07-10 Управљачке перспективе ризика као фактора ефикасног пословног одлучивања
Кандидат: Иван Раичевић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Евица Петровић
 2015-07-09 Професије и професионални динамизам
Кандидат: Милан Цветковић
Комисија: Петар Хафнер,Славољуб Мишић,Драган Петровић
 2015-07-09 Стратегија креирања и одржавања лојалности потрошача у малопродаји
Кандидат: Бојана Тодић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Снежана Ђекић
 2015-07-09 Животно осигурање у Републици Србији-стање и тенденције развоја
Кандидат: Невенка Војводић Миљковић
Комисија: Евица Петровић,Благоје Новићевић,Жарко Поповић
 2015-07-08 Стање и перспективе развоја политике заштите потрошача у Републици Србији
Кандидат: Марко Станковић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Марина Ђорђевић
 2015-07-08 Улога и значај Браничевског округа у привредном развоју Србије
Кандидат: Мирослав Миладиновић
Комисија: Зоран Аранђеловић,Живорад Глигоријевић,Владислав Марјановић
 2015-07-08 Маркетиншка инструментализација естетике у трговини
Кандидат: Биљана Трифуновић
Комисија: Сретен Ћузовић,Нада Барац,Светлана Соколов-Младеновић
 2015-07-07 Изазови решавања проблема заштите животне средине у Републици Србији
Кандидат: Марија Живадиновић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Живорад Глигоријевић,Снежана Радукић
 2015-07-07 Изазови Европске монетарне уније у условима глобалне финансијске кризе
Кандидат: Александар Вуксановић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Драган Петровић
 2015-07-07 Анализа финансијских подстицаја за пољопривреду на територији града Ниша
Кандидат: Мила Стаменковић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Марина Ђорђевић
 2015-07-07 Транзиција ка зеленој економији у функцији остваривања одрживог развоја Републике Србије
Кандидат: Јелена Јевтић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Снежана Ђекић,Соња Јовановић
 2015-07-06 Контрола еколошке стратегије у циљу унапређења одрживог развоја и друштвене одговорности предузећа
Кандидат: Јована Величковић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Сузана Стефановић
 2015-07-06 Примена статистичких метода у анализи квалитета процеса у предузећу – Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево
Кандидат: Биљана Петровић
Комисија: Вера Ђорђевић,Винко Лепојевић,Весна Јанковић-Милић
 2015-07-06 Изазови аграрне политике у процесу приступања Србије Европској унији
Кандидат: Аница Симић-Мрделић
Комисија: Милош Тодоровић,Снежана Ђекић,Иван Марковић
 2015-07-06 Значај супервизорске функције Народне банке Србије у спречавању прања новца
Кандидат: Оливера Радојковић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић
 2015-07-03 Отворене иновације као фактор промена пословних модела малих и средњих предузећа
Кандидат: Барбара Коцић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Љиљана Станковић
 2015-07-03 Рачуноводствени и порески аспект финансијског резултата
Кандидат: Александра Арсенијевић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Љиља Антић
 2015-06-26 Прогнозирање производње воћа у Србији применом статистичких модела временских серија
Кандидат: Горан Ранковић
Комисија: Винко Лепојевић,Весна Јанковић-Милић,Соња Јовановић
 2015-06-20 Мерење иновативности привреде путем композитних индикатора
Кандидат: Александар Митровић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Драгослав Китановић
 2015-06-20 Значај грађевинске индустрије за запосленост у Републици Србији у условима актуелне економске кризе
Кандидат: Сања Стаменковић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Драгослав Китановић
 2015-06-12 Управљање политичким понашањем чланова организације
Кандидат: Михаило Обреновић
Комисија: Ивана Симић,Раденко Милојевић,Биљана Ђорђевић
 2015-06-10 Улога ревизије јавног сектора у откривању и спречавању превара и корупције
Кандидат: Срђана Рашковић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2015-06-10 Интегрални информациони систем и електронско пословање предузећа - пример ЈКП "Топлана" Лесковац
Кандидат: Марија Живковић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Дејан Спасић
 2015-06-10 Управљање електронским пословањем и ланцима снабдевања уз подршку информационих технологија
Кандидат: Марија Пешић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Горан Миловановић
 2015-06-10 Допринос Пјера Срафе савременој теорији цена
Кандидат: Дејана Стефановић-Костић
Комисија: Бобан Стојановић,Душан Здравковић,Бранислав Митровић
 2015-06-08 Дизајнирање и имплементирање система контроле прања новца у циљу спречавања злоупотребе банкарских производа
Кандидат: Весна Вељковић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Срђан Маринковић
 2015-06-08 Анализа кључних фактора управљања пословним процесима заснована на моделима зрелости
Кандидат: Милица Јовић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Биљана Ђорђевић
 2015-06-05 Стратегија развоја трговинске робне марке
Кандидат: Невена Милосављевић
Комисија: Сретен Ћузовић,Нада Барац,Светлана Соколов-Младеновић
 2015-06-05 Стратегија развоја трговине заснована на технолошким иновацијама
Кандидат: Стефан Илић
Комисија: Сретен Ћузовић,Нада Барац,Светлана Соколов-Младеновић
 2015-06-05 Jавни дуг земаља БРИКС заједнице
Кандидат: Милош Голубовић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Иван Марковић
 2015-06-03 Управљање квалитетом у индустрији - пример а.д. МИН "Вагонка" Ниш
Кандидат: Ивана Благојевић
Комисија: Горица Бошковић,Живорад Глигоријевић,Марија Радосављевић
 2015-06-03 Потенцијали развоја туризма у Националном парку "Ђердап"
Кандидат: Дејан Стојановић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2015-06-03 Равнотежа на тржишту фактора производње
Кандидат: Мирјана Арсенијевић
Комисија: Снежана Радукић,Душан Здравковић,Бобан Стојановић
 2015-06-02 Социјални Web и пословна примена
Кандидат: Драгана Марковић
Комисија: Огњен Радовић,Радмила Јовановић,Славољуб Миловановић
 2015-05-30 Систем квалитета у функцији развоја сектора аграра
Кандидат: Соња Милосављевић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Горица Бошковић
 2015-05-27 Сајмови и изложбе као продајно-промотивне тржишне институције у функцији развоја трговине
Кандидат: Јелена Михајловић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Марина Ђорђевић
 2015-05-23 Контрола стратегије лиценцирања у функцији унапређења конкурентске предности предузећа
Кандидат: Тијана Прокоповић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Драгана Раденковић-Јоцић
 2015-05-20 Секторска трансформација банкарских ресурса
Кандидат: Нина Игњатовић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2015-05-19 Развој и имплементација савремених информационих технологија у туристичком пословању
Кандидат: Ненад Стаменковић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Вукашин Шушић
 2015-05-19 Технологија Великих података
Кандидат: Јелена Ћурчић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Винко Лепојевић
 2015-05-18 Економско - правни аспекти имплементације Базелских принципа и стандарда у пословању исламских банака
Кандидат: Никола Костић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Срђан Маринковић
 2015-05-16 Креирање одрживих компензационих програма у функцији ефикасног пословања предузећа у савременим условима
Кандидат: Марија Јовановић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Биљана Ђорђевић
 2015-05-15 Карактеристике монопола на тржишту комуналних услуга
Кандидат: Немања Лазовић
Комисија: Снежана Радукић,Душан Здравковић,Бобан Стојановић
 2015-05-15 Финансијско извештавање на примеру предузећа "Лептерија" д.о.о. из Сокобање
Кандидат: Љубиша Класановић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Љиљана Бонић
 2015-05-13 Значај референтне каматне стопе за реализацију циљева монетарне политике
Кандидат: Aндриана Милошевић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2015-05-13 Економско-географска оцена екотуристичког потенцијала општине Књажевац
Кандидат: Владимир Трандафиловић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Милан Спасојевић,Вукашин Шушић
 2015-05-12 Предности и недостаци фискалног федерализма у Републици Србији
Кандидат: Маја Крајњановић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић
 2015-04-06 Мерење иновационих перформанси у циљу контроле иновационе стратегије предузећа
Кандидат: Биљана Ристић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Љиљана Станковић
 2015-03-31 Улога националних паркова Србије у очувању животне средине
Кандидат: Милан Бошњаковић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Соња Јовановић
 2015-03-27 Стејкхолдерски приступ корпоративној друштвеној одговорности и ефектима њене примене
Кандидат: Марија Стојановић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Љиљана Станковић
 2015-03-26 Примена производне функције и функције продуктивности у оптимизацији пословних циљева предузећа
Кандидат: Маријана Стојадиновић
Комисија: Жарко Поповић,Весна Секулић,Небојша Стојковић
 2015-03-26 Правно-економски аспекти и регулатива финансијског лизинга
Кандидат: Дејана Вацић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Љиљана Станковић
 2015-03-24 Мере перформанси засноване на вредности за власнике и купце
Кандидат: Стефан Михајловић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Љиљана Бонић
 2015-03-23 Циљеви и перспективе за унапређење отпорности у ланцу снабдевања
Кандидат: Кристина Спасић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Биљана Ђорђевић
 2015-03-23 Стратегијска улога технологије радиофреквентне идентификације у управљању ланцем снабдевања
Кандидат: Милица Чоловић
Комисија: Горан Миловановић,Нада Барац,Сузана Стефановић
 2015-03-23 Маркетинг концепт у функцији пословне политике банака
Кандидат: Марија Михајловић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Љиљана Станковић
 2015-03-20 Ревизија државног буџета
Кандидат: Маријан Величковић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Тадија Ђукић,Марина Ђорђевић
 2015-03-20 Изазови у вођењу монетарне политике у условима кризе
Кандидат: Ана Станковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Борко Крстић
 2015-03-19 Заступљеност пореских ослобођења и олакшица у пореском систему Републике Србије
Кандидат: Александра Бојовић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Борко Крстић,Марина Ђорђевић
 2015-03-19 Естетизација система квалитета у маркетинг теорији и пракси трговине
Кандидат: Милица Крстић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Снежана Ђекић
 2015-03-19 Балансирање интереса стејкхолдера предузећа применом европског модела пословне изврсности
Кандидат: Милан Китановић
Комисија: Марија Радосављевић,Раденко Милојевић,Биљана Ђорђевић
 2015-02-19 Улога "последњег уточишта банака" у очувања ликвидности банкарског система
Кандидат: Ирена Латински-Митровић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић
 2015-02-13 Утицај страних директних инвестиција на банкарски систем Републике Србије
Кандидат: Ивана Ћирић
Комисија: Срђан Маринковић,Борко Крстић,Милош Тодоровић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2015-02-12 Финансијске иновације као фактор развоја банкарског сектора
Кандидат: Александра Јовић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2015-02-12 Компаративна анализа функционисања Народне банке Србије и Европске централне банке у контексту прикључивања Србије Европској унији
Кандидат: Стефан Николић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2015-02-06 Стандарди банке за међународне обрачуне (BIS) као елемент глобализације међународних финансија
Кандидат: Милан Савић
Комисија: Милош Тодоровић,Борко Крстић,Иван Марковић
 2015-02-04 Управљање односима са клијентима у банкама у Републици Србији
Кандидат: Јелена Симоновић
Комисија: Борко Крстић,Срђан Маринковић,Сузана Ђукић
 2015-02-03 Улога стратегијског управљачког рачуноводства у мерењу перформанси непрофитних организација
Кандидат: Јована Стевановић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2015-02-03 Минералне сировине као фактор развоја индустрије Републике Србије
Кандидат: Ивана Здравковић
Комисија: Милан Спасојевић,Горица Бошковић,Вукашин Шушић
 2015-02-03 Анализа профитабилности пословних сегмената као информациона подршка обликовању конкурентских стратегија
Кандидат: Бојана Манојловић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2015-02-02 Тенденције развоја поморског наутичког туризма
Кандидат: Милош Михајловић
Комисија: Вукашин Шушић,Милан Спасојевић,Дејан Ђорђевић
 2015-02-02 Трансферне цене као вредносни израз интерних трансакција
Кандидат: Јана Гудурић
Комисија: Љиља Антић,Благоје Новићевић,Весна Секулић,Татјана Стевановић
 2015-02-02 Монополи и политика заштите конкуренције
Кандидат: Марко Милићевић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Биљана Ракић
 2015-01-30 Карактеристике савременог међународног монетарног система
Кандидат: Марица Петровић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Драган Петровић,Марина Ђорђевић
 2015-01-30 Улога поверења у економским трансакцијама
Кандидат: Јелена Костовски
Комисија: Марија Џунић,Наташа Голубовић,Драган Петровић
 2015-01-30 Стратегијско планирање као основа менаџмента перформанси
Кандидат: Милена Лазаревић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2015-01-30 Уравнотежени систем мера перформанси као метод имплементације стратегије
Кандидат: Ивана Ивановић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2015-01-29 Утицај ефекта бича на кординацију у глобалним ланцима снабдевања
Кандидат: Катарина Јевремовић
Комисија: Нада Барац,Горан Миловановић,Надица Фигар
 2015-01-29 Утицај глобалне финансијске кризе на спољну трговину чланица Европске уније
Кандидат: Бојана Стошић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2015-01-29 Правне форме привредних друштава као елемент права настањивања Европске уније
Кандидат: Марко Ђорђевић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Биљана Ђорђевић
 2015-01-27 Трговински маркетинг у ери "нове дигиталне економије"
Кандидат: Немања Ђорђевић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Владислав Марјановић,Огњен Радовић
 2015-01-27 Диверзификација активности у руралним подручјима са освртом на развој туризма
Кандидат: Марија Здравковић
Комисија: Соња Јовановић,Снежана Ђекић,Дејан Ђорђевић
Упис

Студентске организације