English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2011-12-26 Функционисање уравнотеженог система мерења перформанси у јавном сектору
Кандидат: Александар Павловић
Комисија: Благоје Новићевић, Антић Љиља, Стевановућ Татјана
 2011-12-17 Инкорпорирање димензија одрживог развоја у модел Балансне карте у фукнкцији ефективног управљања перформансама предузећа
Кандидат: Владимир Ивановић
Комисија: Бојан Крстић, Фигар Надица, Секулић Весна
 2011-12-13 Валоризација туристичких потенцијала бања Јужне Србије
Кандидат: Данијела Живковић
Комисија: Вукашин Шушић, Спасојевић Милан, Ђекић Снежана
 2011-12-13 Суверени фондови богатства као учесници на глобалном финансијском тржишту
Кандидат: Ђорђе Ћузовић
Комисија: Борко Крстић, Маринковић Срђан, Ђорђевић Марина
 2011-12-08 Потенцијали и ограничења развоја туризма града Крагујевца
Кандидат: Владимир Јовић
Комисија: Вукашин Шушић, Спасојевић Милан, Милојевић Раденко
 2011-12-08 Развој новца са посебним освртом на савремене инструменте плаћања
Кандидат: Дарко Тодоровић
Комисија: Марина Ђорђевић, Крстић Борко, Ђуровић-Тодоровић Јадранка
 2011-12-07 Правни и финансијски аспекти факторинг посла као инструмент финансирања предузећа у Републици Србији
Кандидат: Жељко Атанасковић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Раденковић-Јоцић Драгана, Миловановић Горан
 2011-12-05 Групно одлучивање са освртом на технику "Brainstorming"
Кандидат: Милена Антић
Комисија: Миливоје Пешић, Јовановић Радмила, Јанковић-Милић Весна
 2011-10-31 Развој нових модела електронског пословања
Кандидат: Ема Љубеновић
Комисија: Славољуб Миловановић, Јовановић Радмила, Денчић-Михајлов Ксенија
 2011-10-07 Политика регионалног развоја Европске уније
Кандидат: Елма Међедовић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Аранђеловић Зоран, Петровић-Ранђеловић Марија
 2011-10-06 Економски аспекти регионалних неједнакости у Србији
Кандидат: Ивана Стојнев
Комисија: Живорад Глигоријевић, Аранђеловић Зоран, Бошковић Горица
 2011-10-06 Туризам: карактеристике и перспективе развоја у контексту регионалне политике Европске уније
Кандидат: Александар Глигоријевић
Комисија: Зоран Аранђеловић, Веселиновић Петар, Марјановић Владислав
 2011-09-30 Процена политичког ризика балканских земаља
Кандидат: Влада Вељковић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов, Поповић Жарко , Марјановић Владислав
 2011-09-30 Правни аспекти потрошачких кредита из перспективе заштите потрошача
Кандидат: Драгана Шиндић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Раденковић-Јоцић Драгана, Ђукић Сузана
 2011-09-29 Рачуноводствени и порески аспекти финансијског резултата
Кандидат: Виолета Стојановић
Комисија: Тадија Ђукић, Крстић Јован, Спасић Дејан
 2011-09-28 Економско-географска валоризација туристичких потенцијала Јабланичког округа
Кандидат: Предраг Стаменковић
Комисија: Вукашин Шушић, Спасојевић Милан, Ђекић Снежана
 2011-09-20 Управљање програмима лојалности купаца
Кандидат: Јелена Симић
Комисија: Љиљана Станковић, Предић Биљана, Ђукић Сузана
 2011-09-19 Управљање знањем у функцији унапређења иновационих способности и конкурентности предузећа
Кандидат: Бојан Петровић
Комисија: Бојан Крстић, Секулић Весна, Ђорђевић Биљана
 2011-09-02 Формирање цена на савременим монополским и олигополским тржиштима
Кандидат: Марија Тодоровић
Комисија: Бобан Стојановић, Здравковић Душан, Ракић Биљана
 2011-09-01 Ефекти монетарних мера у борби против финансијске кризе
Кандидат: Марко Стојковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Ђорђевић Марина, Маринковић Срђан
 2011-06-24 Утицај електронског банкарства на централно и пословно банкарство
Кандидат: Јелена Радојичић
Комисија: Борко Крстић, Маринковић Срђан, Ђорђевић Марина
 2011-06-23 Информациона подршка стратегијског управљачког рачуноводства креирању корпоративне стратегије.
Кандидат: Ненад Јовић
Комисија: Љиља Антић, Новићевић Благоје, Секулић Весна
 2011-06-21 Стратегије избегавања специфичних ризика туроператера
Кандидат: Драгана Петковић
Комисија: Евица Петровић, Авдаловић Веселин, Шушић Вукашин
 2011-05-14 Утицај државне интервенције на инфлаторна кретања у Србији
Кандидат: Иван Вукадиновић
Комисија: Бобан Стојановић, Здравковић Душан, Радукић Снежана
 2011-04-20 Тржишна моћ учесника у производњи, преради и пласману млека у Србији
Кандидат: Маријана Теохаревић
Комисија: Бобан Стојановић, Здравковић Душан, Ракић Биљана
 2011-02-28 Дизајнирање дистрибутивне мреже у ланцу снабдевања: пример компаније ЈУМИС д.о.о. Ниш
Кандидат: Ирена Станковић
Комисија: Нада Барац, Миловановић Горан, Стефановић Сузана
 2011-02-23 Утицај РФИД технологије у управљању ланцима снабдевања
Кандидат: Милена Костић
Комисија: Нада Барац, Миловановић Горан, Стефановић Сузана
 2011-02-23 Стварање агилних ланаца снабдевања
Кандидат: Милица Марковић
Комисија: Нада Барац, Миловановић Горан, Анђелковић-Пешић Марија
 2011-02-23 Глобално маркетинг комуницирање на примеру компаније Кока-Кола
Кандидат: Јелена Петровић
Комисија: Горан Миловановић, Секулић Весна, Ђукић Сузана
 2011-02-23 Креирање и развој пројектних ризика
Кандидат: Дарко Цветковић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов, Петровић Евица, Ђорђевић Сузана
 2011-01-17 Корпоративна друштвена одговорност као део одрживог пословања у компанији Лафараж
Кандидат: Срђан Ђорђевић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић, Миленковић-Керковић Тамара, Крстић Бојан
 2011-01-17 Примена ЛЕАН концепата и алата у домаћим компанијама
Кандидат: Душан Милић
Комисија: Нада Барац, Спасојевић Милан, Анђелковић-Пешић Марија
 2011-01-17 Управљање односима са добављачем
Кандидат: Бранислава Пешут
Комисија: Нада Барац, Стефановић Сузана, Миловановић Горан
 2011-01-17 Квалитет пружања логистичких услуга у туристичком сектору
Кандидат: Светлана Спасић
Комисија: Нада Барац, Миловановић Горан, Спасојевић Милан
Упис

Студентске организације