English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2012-12-19 Реформе аграрне политике земаља Европске уније
Кандидат: Игор Богдановић
Комисија: Соња Јовановић, Снежана Ђекић, Владислав Марјановић
 2012-12-18 Еколошко управљање ланцима снабдевања
Кандидат: Мина Ивовић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Бојан Крстић
 2012-12-15 Интранет технологија за подршку електронском пословању предузећа
Кандидат: Марко Стаменковић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2012-12-15 Утицај политике цена на повећање тржишног учешћа предузећа
Кандидат: Александар Симоновић
Комисија: Бобан Стојановић, Душан Здравковић, Снежана Радукић
 2012-12-13 Улога слободе кретања робе у развоју унутрашњег тржишта Европске уније
Кандидат: Милан Раденковић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић, Тамара Миленковић-Керковић, Горан Миловановић
 2012-12-13 Утицај економских инструмената заштите животне средине на цене производа и услуга
Кандидат: Ана Јанковић
Комисија: Снежана Радукић, Душан Здравковић, Бобан Стојановић
 2012-12-13 Улога Six Sigma методологије у дизајнирању производа и пословних процеса
Кандидат: Бојана Петровић
Комисија: Марија Радосављевић, Надица Фигар, Весна Јанковић-Милић
 2012-12-11 Финансијско извештавање о финансијској позицији и успешности пословања на примеру предузећа "Лазар" Блаце
Кандидат: Миленко Тановић
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Дејан Спасић
 2012-12-10 Управљање ризицима у банкама
Кандидат: Лела Петковић
Комисија: Борко Крстић, Срађан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2012-12-08 Сервиси социјалних мрежа и електронско пословање предузећа
Кандидат: Немања Вукомановић
Комисија: Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2012-12-07 Одрживи развој туризма Власине
Кандидат: Александар Ђуровић
Комисија: Вукашин Шушић, Милан Спасојевић, Дејан Ђорђевић
 2012-12-07 Кључни инструменти унапређења Lean програма производње
Кандидат: Милан Манић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић
 2012-12-07 Стратегијске алијансе као форма релационог маркетинга
Кандидат: Алма Ашћерић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Сузана Стефановић
 2012-12-07 Управљање засновано на активностима у функцији реализације стратегије трошковног лидерства
Кандидат: Светлана Николић
Комисија: Љиља Антић, Благоје Новићевић, Татјана Стевановић
 2012-12-07 Управљање портфолиом потрошача
Кандидат: Јасмина Марјановић
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Горан Миловановић
 2012-12-06 Значај стратегијског управљачког рачуноводства у процесу пословног одлучивања
Кандидат: Иван Рајић
Комисија: Љиља Антић, Благоје Новићевић, Тадија Ђукић
 2012-12-06 Слободе кретања људи, робе, услуга и капитала као услов настанка унутрашњег тржишта Европске уније
Кандидат: Јелена Мацановић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић, Тамара Миленковић-Керковић, Иван Марковић
 2012-12-06 Имплементација концепта електронске државне управе
Кандидат: Катарина Ивановић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2012-12-06 Развој и просторни размештај међународних хотелских ланаца
Кандидат: Радоица Милошевић
Комисија: Вукашин Шушић, Раденко Милојевић, Милан Спасојевић
 2012-12-06 Управљање перформансама непрофитних организација
Кандидат: Александра Алексић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Тадија Ђукић
 2012-12-06 Управљање електронским пословањем и сигурност информационих система
Кандидат: Милан Петровић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2012-11-09 Софтверска подршка B2B моделу електронског пословања
Кандидат: Богдан Лакићевић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2012-11-08 Управљање укупним квалитетом као основ дефинисања критеријума за избор добављача
Кандидат: Саша Стоиљковић
Комисија: Марија Радосављевић, Нада Барац, Раденко Милојевић
 2012-11-02 Контрола перформанси мултинационалних компанија
Кандидат: Стефан Костић
Комисија: Бојан Крстић, Надица Фигар, Весна Секулић
 2012-11-02 Примена идентификације путем радио фреквенције (RFID) у глобалним ланцима снабдевања
Кандидат: Марија Томовић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Сузана Стефановић
 2012-11-02 Улога SPA и wellness центара у развоју туризма у Србији
Кандидат: Валентина Петровић
Комисија: Вукашин Шушић, Дејеан Ђорђевић, Владислав Марјановић
 2012-11-01 Управљање квалитетом у ланцима снабдевања
Кандидат: Сандра Кецман
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2012-10-31 Примена cost-benefit анализе у оцени ефикасности пројеката рециклаже секундарних сировина
Кандидат: Младен Крстић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов, Евица Петровић, Дејан Спасић
 2012-10-30 Анализа пословања банака у Србији
Кандидат: Соња Арсић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Бојан Крстић
 2012-10-30 Стратегије алгоритамске трговине на финансијском тржишту: карактеристике и ефекти
Кандидат: Владимир Динић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Сретен Ћузовић
 2012-10-18 Место и улога пореза на потрошњу у савременим пореским системима
Кандидат: Александар Стојковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић, Марина Ђорђевић
 2012-10-12 Усаглашавање аграрне политике Србије са Заједничком аграрном политиком Европске уније
Кандидат: Милица Станковић
Комисија: Соња Јовановић, Снежана Ђекић, Владислав Марјановић
 2012-10-10 Финансијско извештавање о успешности пословања предузећа
Кандидат: Снежана Радмановац
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Дејан Спасић
 2012-10-10 Просторни иновациони системи и економски развој региона
Кандидат: Јелена Ристић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Зоран Стефановић
 2012-10-10 Обновљиви ресурси као фактор привредног развоја
Кандидат: Горан Манчић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Славољуб Мишић
 2012-10-08 Изазови развоја каријере запослених у туризму
Кандидат: Јована Илић
Комисија: Биљана Ђорђевић, Раденко Милојевић, Бојан Крстић
 2012-10-06 Неокласична теорија граничне продуктивности фактора производње
Кандидат: Тамара Митровић
Комисија: Душан Здравковић, Слободан Цветановић, Драган Петровић
 2012-10-06 Економско-географска валоризација туристичког потенцијала Топличког округа
Кандидат: Марко Гашић
Комисија: Вукашин Шушић, Милан Спасојевић , Дејан Ђорђевић
 2012-10-05 Савремене тенденције развоја конгресног туризма у свету
Кандидат: Наталија Миљковић
Комисија: Вукашин Шушић, Милан Спасојевић, Раденко Милојевић
 2012-10-04 Креирање вредности за акционаре применом стратегија финансијског реструктурирања
Кандидат: Бранислав Илић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов, Евица Петровић, Љиља Антић
 2012-10-04 Обрачун трошкова по активностима у функцији утврђивања и анализе профитабилности купаца
Кандидат: Мила Георгијевски
Комисија: Љиља Антић, Благоје Новићевић, Љиљана Бонић
 2012-09-28 Утицај репутације на финансијске перформансе предузећа
Кандидат: Светлана Крстић
Комисија: Бојан Крстић, Љиљана Станковић, Сузана Ђукић
 2012-09-27 Управљање лојалношћу потрошача
Кандидат: Ана Стојковић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Нада Барац
 2012-09-25 Финансијска анализа у функцији управљања кредитним ризиком у банкарском пословању
Кандидат: Александра Стоиљковић Ранђеловић
Комисија: Борко Крстић, Срађан Маринковић, Јован Крстић
 2012-09-24 Аутоматизовани системи за трговање на финансијским тржиштима
Кандидат: Александар Митић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Огњен Радовић
 2012-09-21 Уравнотежени систем мера перформанси као метод имплементације стратегије предузећа
Кандидат: Јелена Петровић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић
 2012-09-21 Дизајн информационе архитектуре и навигација Web сајта у функцији електронског пословања предузећа
Кандидат: Александра Петковић
Комисија: Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2012-09-21 Софтверски алати за управљање електронским пословањем предузећа
Кандидат: Јелена Јанковић
Комисија: Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2012-09-20 Бање и климатска места као дестинације здравственог туризма
Кандидат: Добринка Димитријевић
Комисија: Милан Спасојевић, Вукашин Шушић, Горица Бошковић
 2012-09-03 Управљање ланцима снабдевања на примеру компаније ИМЛЕК АД Београд
Кандидат: Велибор Пешић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Биљана Предић
 2012-07-14 Интегралне софтверске апликације-ЕРП системи и електронско пословање
Кандидат: Весна Косановић
Комисија: Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2012-07-13 Примена концепта одрживости у решавању проблема развоја руралних средина
Кандидат: Марко Николић
Комисија: Снежана Ђекић, Соња Јовановић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2012-07-12 Утицај система мотивације и компензација менаџера и запослених на ефикасност предузећа
Кандидат: Милан Гроздановић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Биљана Ђорђевић
 2012-07-12 Пословање банака на Београдској берзи као организованом делу тржишта капитала
Кандидат: Бранислав Петковић
Комисија: Борко Крстић, Срађан Маринковић, Ђуровић-Тодоровић Јадранка
 2012-07-12 Детерминисање најзначајнијих индикатора руралне развијености земаља Европске уније и Србије
Кандидат: Марија Ђорић
Комисија: Соња Јовановић, Снежана Ђекић, Весна Јанковић-Милић
 2012-07-11 Урбани туризам Србије
Кандидат: Радомир Барац
Комисија: Вукашин Шушић, Снежана Ђекић, Дејан Ђорђевић
 2012-07-11 Упоредна анализа права електронског пословања Европске уније и Републике Србије
Кандидат: Душан Павловић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић, Тамара Миленковић-Керковић, Огњен Радовић
 2012-07-10 Улога друштвених мрежа у стварању и преносу знања
Кандидат: Жарко Ђорић
Комисија: Наташа Голубовић, Марија Џунић, Биљана Ракић
 2012-07-09 Рачуноводствене политике у функцији процене квалитета финансијских извештаја
Кандидат: Милена Јовановић
Комисија: Јован Крстић, Тадија Ђукић, Дејан Спасић
 2012-07-09 Финансијско извештавање о токовима готовине предузећа дуванске индустрије у Србији
Кандидат: Милош Павловић
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Милорад Стојилковић
 2012-07-09 Стратегија диверсификације произвођача флаширане воде
Кандидат: Марија Михајловић
Комисија: Сузана Стефановић, Биљана Предић, Маја Ивановић-Ђукић
 2012-06-05 Политика ликвидности банака
Кандидат: Ивана Младеновић
Комисија: Борко Крстић, Маринковић Срђан, Ђорђевић Марина
 2012-05-29 Менице као хартије од вредности у привреди, пословном и централном банкарству
Кандидат: Милош Стојановић
Комисија: Срђан Маринковић, Крстић Борко, Миленковић-Керковић Тамара
 2012-05-16 Цена капитала буџетских институција Србије
Кандидат: Љиљана Божић
Комисија: Евица Петровић, Ђукић Тадија, Ђуровић-Тодоровић Јадранка
 2012-05-10 Улога централне банке на тржишту новца
Кандидат: Верица Шарић
Комисија: Борко Крстић, Маринковић Срђан, Ђуровић-Тодоровић Јадранка
 2012-04-26 Ефекти пореза на додату вредност
Кандидат: Слађан Китановић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Ћузовић Сретен, Ђорђевић Марина
 2012-04-26 Перспективе и правци развоја сеоског туризма Зајечарског округа
Кандидат: Бојана Перовић
Комисија: Вукашин Шушић, Спасојевић Милан, Ђорђевић Дејан
 2012-03-01 Стратегијско управљачко рачуноводство у функцији креирања конкурентских стратегија
Кандидат: Маја Вукићевић
Комисија: Љиља Антић, Новићевић Благоје, Стевановић Татјана
 2012-02-24 Политика истраживања и развоја технологије земаља Европске уније
Кандидат: Миљан Пантовић
Комисија: Игор Младеновић, Цветановић Слободан, Китановић Драгослав
 2012-02-24 Економско вредновање здравствене заштите
Кандидат: Боривоје Милошевић
Комисија: Слободан Цветановић, Стојановић Бобан, Младеновић Игор
 2012-02-23 Криза јавног дуга у савременим условима
Кандидат: Радица Милосављевић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Аранђеловић Зоран, Марјановић Владислав
Упис

Студентске организације