English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2020-12-30 Развој и имплементација модела електронског пословања предузећа
Кандидат: Аница Младеновић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2020-12-30 Управљање мобилним пословањем и развој мобилних веб-сајтова
Кандидат: Сандра Петковић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2020-12-30 Бенчмаркинг као инструмент контроле у управљању перформансама интелектуалног капитала предузећа
Кандидат: Бранкица Стевановић
Комисија: Бојан Крстић,Биљана Ђорђевић,Горан Миловановић
 2020-12-30 Информациона подршка обрачуна трошкова по активностима утврђивању и анализи профитабилности купаца
Кандидат: Александра Димитријевић
Комисија: Љиља Антић,Татјана Стевановић,Сузана Ђукић,Бојана Новићевић Чечевић
 2020-12-30 Правно-економски аспекти банкарске гаранције на примеру уговора о гаранцији „Banca Intesa A.D. Beograd“
Кандидат: Симонида Петровић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Срђан Маринковић
 2020-12-30 Апликације и имплементација дигиталног пословања
Кандидат: Данијела Стаменковић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2020-12-30 Финансијско извештавање о успешности пословања „Nelt Co“ д.о.о Добановци
Кандидат: Катарина Цекић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
 2020-12-30 Финансијско извештавање индиректних буџетских корисника на примеру ОШ „Бранко Радичевић“ Врање
Кандидат: Маја Стојановић Николић
Комисија: Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић,Бојана Новићевић Чечевић
 2020-12-30 Контрола ефикасности корпоративне стратегије
Кандидат: Игор Лазић
Комисија: Бојан Крстић,Маја Ивановић-Ђукић,Драгана Раденковић-Јоцић
 2020-12-30 Финансијско извештавање осигуравајућих компанија
Кандидат: Милица Илић
Комисија: Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић,Јелена Станковић
 2020-12-30 Развијање вишедимензионалног система индикатора за мерење перформанси универзитета као непрофитних организација
Кандидат: Петар Џунић
Комисија: Бојан Крстић,Сузана Стефановић,Биљана Ђорђевић
 2020-12-30 Изазови одрживог развоја у аутомобилској индустрији
Кандидат: Маријана Булатовић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Живорад Глигоријевић,Горица Бошковић
 2020-12-30 Изазови аграрне политике Републике Србије у процесу усаглашавања са Заједничком пољопривредном политиком Европске уније
Кандидат: Андријана Вучковић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2020-12-30 Финансијско извештавање ентитета јавног сектора Републике Србије
Кандидат: Марија Цветковић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Љиљана Бонић
 2020-12-29 Изазови у процесу прилагођавања експатријата животу и раду у иностранству
Кандидат: Славица Божић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Сузана Ђукић,Александра Анђелковић
 2020-12-29 Управљање репатријацијом запослених као фактор успешности дугорочних међународних радних задатака
Кандидат: Милена Илић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Горан Миловановић,Маја Ивановић-Ђукић
 2020-12-28 Карактеристике спољнотрговинске размене Кинe
Кандидат: Јана Јовановић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Игор Младеновић
 2020-11-19 Сигурност електронског пословања из управљачке и техничке перспективе
Кандидат: Биљана Богдановић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2020-11-19 Туристички потенцијали у функцији развоја региона Јужне и Источне Србије
Кандидат: Иван Михајловић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Владислав Марјановић
 2020-11-18 Изазови и перспективе рачуноводствених информационих система
Кандидат: Анита Живић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Дејан Спасић
 2020-11-18 Примена пословне интелигенције и аналитике у дигиталном пословању
Кандидат: Владан Пешић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2020-11-18 Периодично финансијско извештавање на примеру ТИГАР АД ПИРОТ
Кандидат: Зоран Цветковић
Комисија: Тадија Ђукић,Љиља Антић,Милица Ђорђевић
 2020-11-17 Улога карте избалансираних пословних перформанси у стратегијској контроли предузећа
Кандидат: Тијана Ристић
Комисија: Бојан Крстић,Марија Радосављевић,Данијела Стошић-Панић
 2020-11-17 Квалитет услуге у функцији управљања задовољством потрошача
Кандидат: Љубинка Ангелов
Комисија: Сузана Ђукић,Марија Радосављевић,Бојан Крстић,Весна Јанковић-Милић
 2020-11-17 Развој женског предузетништва у функцији повећања родне равноправности
Кандидат: Милица Перић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Марија Радосављевић
 2020-11-17 Дизајнирање система индикатора за контролу стратегије дигиталног маркетинга
Кандидат: Александар Ђорђевић
Комисија: Бојан Крстић,Сузана Ђукић,Горан Миловановић
 2020-11-16 Пословна интелигенција и анализа података као подршка управљању знањем и одлучивању
Кандидат: Андријана Стошић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2020-11-13 Примена метода мултиваријационе анализе у оцени бонитета пословања предузећа
Кандидат: Андријана Милентијевић
Комисија: Винко Лепојевић,Весна Јанковић-Милић,Тадија Ђукић
 2020-11-12 Дигитална трансформација и креирање пословног модела
Кандидат: Милан Богдановић
Комисија: Сузана Стефановић,Данијела Стошић-Панић,Славољуб Миловановић
 2020-11-12 Управљање пословним процесима услужних организација
Кандидат: Александар Трајковић
Комисија: Марија Радосављевић,Данијела Стошић-Панић,Сузана Ђукић
 2020-11-12 Анализа државних пензијских система изабраних земаља
Кандидат: Невена Милетић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2020-11-09 Усклађивање пословне стратегије и ризика пословања предузећа
Кандидат: Анђелија Крстић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Бојана Новићевић Чечевић
 2020-10-26 Утицај страних директних инвестиција на спољну трговину Кине
Кандидат: Александра Павловић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Игор Младеновић
 2020-10-26 Државна ревизија у Републици Србији
Кандидат: Јелена Илић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Милица Ђорђевић
 2020-10-24 Компарација структуре финансијских извештаја банака у Кини и САД
Кандидат: Милош Илић
Комисија: Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић,Мирјана Јемовић
 2020-10-23 Потенцијали градског туризма у Републици Србији
Кандидат: Кристина Ранчић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Соња Јовановић
 2020-10-23 Туристички потенцијал Источне зоне Карпатско-балканских планина Републике Србије
Кандидат: Катарина Ранчић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Соња Јовановић
 2020-10-23 Редизајнирање ланца снабдевања у функцији унапређења пословних перформанси
Кандидат: Адријана Јевтић
Комисија: Горан Миловановић,Александра Анђелковић,Бојан Крстић
 2020-10-22 Регионална политика Републике Србије: стратегијске основе и актуелни проблеми
Кандидат: Александар Манасијевић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Горица Бошковић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2020-10-08 Перспективе развоја спа и велнес туризма у бањама Западног Поморавља
Кандидат: Драган Милошевић
Комисија: Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић
 2020-10-06 Улога система за управљање односима са потрошачима у савременом пословању
Кандидат: Ненад Галић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Сузана Ђукић
 2020-10-06 Технолошка инфраструктура за Индустрију 4.0
Кандидат: Душан Стошић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Јовица Станковић,Горица Бошковић
 2020-10-05 Рачуноводствени и порески аспект амортизације
Кандидат: Сузана Бекрић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Милица Ђорђевић
 2020-10-05 Финансијско извештавање о приходима и расходима на примеру ЈКП Београдске електране
Кандидат: Милица Тасић
Комисија: Тадија Ђукић,Милорад Стојилковић,Милица Ђорђевић
 2020-10-05 Дигитална трансформација банака – могућности и ограничења
Кандидат: Јелена Антонијевић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Славољуб Миловановић
 2020-10-05 Савремена информационо-технолошка инфраструктура електронског пословања
Кандидат: Никола Бојовић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2020-10-03 Стратешки приступ у управљању догађајима
Кандидат: Јована Ивановић
Комисија: Сузана Стефановић,Данијела Стошић-Панић,Сузана Ђукић,Маја Ивановић-Ђукић
 2020-10-02 Примена концепта одрживог развоја у индустрији грађевинског материјала
Кандидат: Марија Мишић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Живорад Глигоријевић,Снежана Радукић
 2020-10-01 Вредновање марке у функцији контроле маркетинг стратегије
Кандидат: Наташа Петровић
Комисија: Бојан Крстић,Сузана Ђукић,Ивана Симић
 2020-10-01 Развијање система индикатора за управљање перформансама односа са потрошачима
Кандидат: Сања Весић
Комисија: Бојан Крстић,Сузана Ђукић,Маја Ивановић-Ђукић
 2020-09-30 Значај риверсне логистике за конкурентност компанија за производњу и online продају одевних предмета
Кандидат: Јелена Петковић
Комисија: Горан Миловановић,Александра Анђелковић,Бојан Крстић
 2020-09-23 Екотуристички потенцијал заштићених подручја Војводине
Кандидат: Александра Јовановић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Соња Јовановић
 2020-09-11 Методе формирања трансферних цена
Кандидат: Марија Витковић
Комисија: Љиља Антић,Татјана Стевановић,Бојана Новићевић Чечевић
 2020-07-23 Развој медицинског туризма у свету и Републици Србији
Кандидат: Лазар Анђелковић
Комисија: Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић
 2020-07-22 Систем квалитета у функцији развоја пољопривреде
Кандидат: Душан Крагић
Комисија: Горица Бошковић,Соња Јовановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2020-07-22 Анализа утицајa етичких принципа на успостављање система награђивања запослених
Кандидат: Тања Ристић Николић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Бојан Крстић
 2020-07-22 Спортски туризам као посебан облик туризма
Кандидат: Владимир Марковић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Владислав Марјановић
 2020-07-22 Перспективе развоја органске производње хране у Републици Србији
Кандидат: Миљана Стојановић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2020-07-11 Улога риверсне логистике у смањењу електричног и електронског отпада у Републици Србији
Кандидат: Никола Вучковић
Комисија: Горан Миловановић,Александра Анђелковић,Сузана Ђукић
 2020-07-08 Стратегијa мултинационалне компаније као фактор избора руководећег кадра у подружницама
Кандидат: Бојана Пејовић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Сузана Стефановић,Иван Марковић
 2020-07-02 Развој информационих система за подршку електронском пословању предузећа
Кандидат: Душан Васић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2020-07-02 Потенцијали и перспективе развоја туризма Града Пирота
Кандидат: Братислав Вељковић
Комисија: Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић
 2020-06-11 Релевантност обелодањивања индикатора друштвених перформанси за финансијску успешност предузећа укључених у BELEXline индекс
Кандидат: Милица Павловић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов,Евица Петровић,Јелена Станковић
 2020-06-10 Развијање система индикатора за контролу маркетинг стратегије
Кандидат: Миљана Петровић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Горан Миловановић
 2020-06-10 Мерење хуманог капитала у циљу контроле и унапређења стратегије интелектуалног капитала предузећа
Кандидат: Лазар Николић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Биљана Ђорђевић
 2020-06-05 Корисност периодичних консолидованих финансијских извештаја
Кандидат: Јелена Петровић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
 2020-06-04 Потенцијали развоја туризма у заштићеним природним подручјима Републике Србије
Кандидат: Марина Ћирић Стојковић
Комисија: Вукашин Шушић,Живорад Глигоријевић,Дејан Ђорђевић
 2020-06-04 Савремени концепт развоја бањског туризма - пример Француске
Кандидат: Јована Павловић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Владислав Марјановић
 2020-05-28 Екотуризам у функцији очувања квалитета животне средине
Кандидат: Ивана Илић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Вукашин Шушић
 2020-05-25 Концепт еколошких иновација у политици заштите животне средине
Кандидат: Наташа Ранђеловић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Владислав Марјановић
 2020-03-11 Макроекономске импликације транзиције финансијских тржишта у земљама Централне Европе
Кандидат: Бранислав Новковић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Владислав Марјановић
 2020-03-10 Утицај иновационе способности на конкурентност земаља Југоисточне Европе
Кандидат: Мирко Богдановић
Комисија: Слободан Цветановић,Бобан Стојановић,Милош Тодоровић
 2020-03-10 Управљање односима између чланова ланца снабдевања
Кандидат: Ивана Тевденић
Комисија: Горан Миловановић,Александра Анђелковић,Сузана Ђукић
 2020-03-06 Спољна трговина земаља чланица BRICS-а
Кандидат: Марина Стојановић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2020-03-05 Улога и значај пореза на потрошњу у пореским системима земаља Западног Балкана
Кандидат: Страхиња Јоцић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Светлана Соколов-Младеновић
 2020-02-19 Улога тржишних институција у развоју трговине
Кандидат: Никола Миладиновић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Срђан Маринковић
 2020-02-18 Управљање ланцем снабдевања у сектору услуга
Кандидат: Мате Петровић
Комисија: Александра Анђелковић,Горан Миловановић,Сузана Ђукић
 2020-01-27 Утицај асиметричне информисаности актера на функционисање финансијских тржишта
Кандидат: Маријана Гојковић
Комисија: Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић,Јелена Радојичић
 2020-01-27 Компензациони програми за менаџере у функцији механизма корпоративног управљања
Кандидат: Јелена Николов
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Драгана Раденковић-Јоцић
 2020-01-15 Концепт исламског банкарства у теорији и пракси
Кандидат: Дарко Станковић
Комисија: Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић,Јелена Радојичић
 2020-01-15 Aнализа и визуелизација података применом система пословне интелигенције
Кандидат: Наташа Николић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2020-01-15 Здравље као компонента људског капитала
Кандидат: Ирена Павловић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Драган Петровић
 2020-01-14 Домаћа штедња као извор финансирања економског развоја земаља Западног Балкана
Кандидат: Милена Терзић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Бранислав Митровић
 2020-01-14 Теоријско - емпиријски аспекти значаја елемената финансијског система за економски развој
Кандидат: Даница Новковић
Комисија: Игор Младеновић,Слободан Цветановић,Владислав Марјановић
Упис

Студентске организације