English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2018-12-25 Квалитет услуге у функцији управљања односима са клијентима у услужним организацијама
Кандидат: Марта Глишовић
Комисија: Сузана Ђукић, Горан Миловановић, Марија Радосављевић
 2018-12-21 Анализа утицаја управљања квалитетом на ниво иновативности предузећа
Кандидат: Јелена Златковић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Сузана Стефановић
 2018-12-20 Интегрисано управљање ризицима у глобалним ланцима снабдевања
Кандидат: Душан Грујић
Комисија: Горан Миловановић, Александра Анђелковић, Сузана Ђукић
 2018-12-20 Стратегије остваривања конкурентске предности стратегијских алијанси авиокомпанија
Кандидат: Ивана Јовановић
Комисија: Сузана Стефановић, Сузана Ђукић, Маја Ивановић-Ђукић
 2018-12-18 Формулисање стратегије раста и конкурентности предузећа у телекомуникационом сектору у Републици Србији
Кандидат: Јована Станковић
Комисија: Сузана Стефановић, Горан Миловановић, Маја Ивановић-Ђукић
 2018-12-18 Финансијско извештавање о токовима готовине на примеру предузећа НИС а.д. Нови Сад
Кандидат: Марија Стојадиновић
Комисија: Милорад Стојилковић, Тадија Ђукић, Љиљана Бонић
 2018-12-18 Повећање ризика у ланцу снабдевања и методе за њихово смањење
Кандидат: Нина Ћирић
Комисија: Горан Миловановић, Александра Анђелковић, Сузана Стефановић
 2018-12-18 Улоге запослених у имплементацији савремених концепата управљања квалитетом
Кандидат: Татјана Станковић-Јовановић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Горица Бошковић
 2018-12-17 Мобилно истраживање тржишта
Кандидат: Катарина Анђелковић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2018-12-17 Улога бенчмаркинга у управљању интелектуалним капиталом предузећа
Кандидат: Јована Радовановић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Маја Ивановић-Ђукић
 2018-12-14 Модели креирања компензационог пакета експaтаријата на примеру компаније BizLink Technology SRB d.o.o.
Кандидат: Милијана Лазић
Комисија: Биљана Ђорђевић, Раденко Милојевић, Весна Секулић
 2018-12-14 Концепти, елементи, инструменти и најбоље праксе менаџмента перформанси
Кандидат: Аница Васић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић
 2018-12-13 Фактори избора приступа за попуњавање руководећих радних места у подружницама у иностранству
Кандидат: Сања Динић
Комисија: Биљана Ђорђевић, Раденко Милојевић, Ивана Симић
 2018-12-13 Детерминисаност формулисања и избора конкурентске стратегије произвођача преговарачком моћи добављача
Кандидат: Миљана Јањић
Комисија: Сузана Стефановић, Сузана Ђукић, Маја Ивановић-Ђукић
 2018-12-13 Улога простора у планирању политике развоја туризма
Кандидат: Владимир Ераковић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-12-13 Управљање незадовољним потрошачима
Кандидат: Анђела Илић
Комисија: Сузана Ђукић, Горан Миловановић, Сузана Стефановић
 2018-12-13 Анализа туристичког потенцијала општине Куршумлија са освртом на бањски туризам
Кандидат: Славиша Јовановић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-12-12 Значај културолошке интелигенције продајног особља за ефективност међународне тржишне комуникације
Кандидат: Марина Ристић
Комисија: Биљана Ђорђевић, Раденко Милојевић, Сузана Ђукић
 2018-12-12 Улога информационих система у пословању предузећа
Кандидат: Марија Ракић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2018-12-12 Место и улога угља у енергетској привреди Републике Србије
Кандидат: Ратко Симић
Комисија: Вукашин Шушић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-12-12 Могућности и ограничења развоја туризма на вештачким језерима Републике Србије
Кандидат: Марија Јоцић
Комисија: Вукашин Шушић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-12-12 Органска производња и здравствена безбедност хране
Кандидат: Александра Цветановић
Комисија: Соња Јовановић, Горица Бошковић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2018-12-11 Перспективе развоја планинског туризма Мокре Горе и Таре
Кандидат: Марија Миленковић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Владислав Марјановић
 2018-12-11 Гудвил као инструмент управљања зарадом
Кандидат: Даница Марковић
Комисија: Дејан Спасић, Тадија Ђукић, Милорад Стојилковић
 2018-12-11 Потенцијали развоја селективних облика туризма у Парку природе "Стара планина"
Кандидат: Ненад Стевановић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Соња Јовановић
 2018-12-11 Вредновање патената у функцији контроле стратегије патентирања
Кандидат: Душан Костић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Драгана Раденковић-Јоцић
 2018-12-11 Контрола стратегије увећања вредности за власнике
Кандидат: Кристина Ристић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Љиљана Бонић
 2018-12-11 Пословна примена великих података
Кандидат: Немања Симић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2018-12-10 Корпоративни оквир примене концепта енергетске ефикасности и његов утицај на пословне перформансе предузећа
Кандидат: Константин Илић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Горан Миловановић
 2018-12-10 Анализа финансијских извештаја на примеру ЈП “Путеви Србије“ Београд
Кандидат: Стефан Јаћимовић
Комисија: Љиљана Бонић, Милорад Стојилковић, Милица Ђорђевић
 2018-12-10 Kредитна политика банака и њене импликације на сектор становништва
Кандидат: Александра Јелић
Комисија: Мирјана Јемовић, Срђан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2018-12-10 Узроци и последице процеса доларизације у земљама Латинске Америке
Кандидат: Дуња Пљеваљчић
Комисија: Милош Тодоровић, Иван Марковић, Бранислав Митровић
 2018-12-10 Квалитативна и квантитативна анализа перформанси процеса у функцији унапређења ефикасности предузећа
Кандидат: Маја Лазаревић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Раденко Милојевић
 2018-12-10 Импликације примене криптовалута на финансијску стабилност
Кандидат: Александра Ђорђевић
Комисија: Мирјана Јемовић, Срђан Маринковић, Марина Ђорђевић
 2018-12-10 Перспективе развоја међународног банкарства у посткризном периоду
Кандидат: Јелена Спасић
Комисија: Мирјана Јемовић, Срђан Маринковић, Марина Ђорђевић
 2018-12-10 Услужно окружење као инструмент маркетинг микса услужних организација
Кандидат: Драгана Савић
Комисија: Сузана Ђукић, Горан Миловановић, Биљана Ђорђевић
 2018-12-10 Туристички потенцијал општине Врњачка Бања
Кандидат: Маја Стефановић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Владислав Марјановић
 2018-12-07 Економски ефекти трансфера краткорочног капитала
Кандидат: Душица Живановић
Комисија: Иван Марковић, Милош Тодоровић, Мирјана Јемовић
 2018-12-07 Обрачун трошкова по активностима и концепт обрачуна трошкова заснован на теорији ограничења у функцији доношења пословних одлука
Кандидат: Мирослав Трајков
Комисија: Љиља Антић, Татјана Стевановић, Бојана Новићевић Чечевић
 2018-12-07 Унапређени модел обрачун трошкова по активностима
Кандидат: Марија Милосављевић
Комисија: Љиља Антић, Татјана Стевановић, Бојана Новићевић Чечевић
 2018-12-07 Промовисање корпоративне филантропије у функцији унапређења конкурентности предузећа у Србији
Кандидат: Миљана Талић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић, Марија Радосављевић, Весна Секулић
 2018-12-06 Примена концепта одрживог развоја у металској индустрији
Кандидат: Марија Величковић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић, Живорад Глигоријевић, Снежана Радукић
 2018-12-06 Консолидација и сегментација финансијских тржишта на примеру САД
Кандидат: Ивана Михајловић
Комисија: Срђан Маринковић, Марина Ђорђевић, Мирјана Јемовић
 2018-12-06 Специфичности управљања системом квалитета у индустрији цемента - студија случаја: Lafarge Беочинска фабрика цемента д.o.o.
Кандидат: Тијана Прашчевић
Комисија: Горица Бошковић, Живорад Глигоријевић, Марија Радосављевић
 2018-12-06 Компаративна анализа антимонополске политике у Европској унији и Републици Србији
Кандидат: Ана Бојковић
Комисија: Бобан Стојановић, Бранислав Митровић, Снежана Радукић
 2018-12-06 Значај институција за унапређење конкурентности привреде Републике Србије
Кандидат: Милица Петковић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић, Соња Јовановић, Снежана Радукић
 2018-12-05 Оптимизација избора добављача применом AHP методе
Кандидат: Валентина Рађеновић
Комисија: Јелена Станковић, Жарко Поповић, Горан Миловановић
 2018-12-05 Управљање лојалношћу потрошача
Кандидат: Јелена Миловановић
Комисија: Сузана Ђукић, Сузана Стефановић, Марија Радосављевић
 2018-12-05 Стратегијско позиционирање трговинских компанија у условима интернационализације
Кандидат: Јелена Марковић
Комисија: Сретен Ћузовић, Светлана Соколов-Младеновић, Горан Миловановић
 2018-11-30 Статистичка анализа цена услуга у руралном туризму Републике Србије
Кандидат: Душан Палашевић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Винко Лепојевић, Соња Јовановић
 2018-11-26 Специфичности селекције запослених за дугорочне међународне задатке
Кандидат: Срђан Илић
Комисија: Биљана Ђорђевић, Раденко Милојевић, Маја Ивановић-Ђукић
 2018-11-23 Правно-економски аспекти и тенденције примене факторинг посла на међународном плану и у Републици Србији
Кандидат: Милан Анђелковић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Драгана Раденковић-Јоцић, Ксенија Денчић-Михајлов
 2018-11-21 Значај организационе културе у ефективном управљању знањем и иновацијама у савременим предузећима у информатичком добу
Кандидат: Даница Вујановић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Ивана Симић
 2018-11-19 Положај дилера хартија од вредности у различитим аранжманима трговине
Кандидат: Мартин Николов
Комисија: Срђан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Мирјана Јемовић
 2018-11-15 Улога трговине у развоју саобраћајне инфраструктуре (пример аутопута Коридора 10)
Кандидат: Александар Ђелић
Комисија: Сретен Ћузовић, Светлана Соколов-Младеновић, Владислав Марјановић
 2018-11-15 Портфолио банкарских услуга у функцији задржавања клијената
Кандидат: Гала Јанковић
Комисија: Срђан Маринковић, Сузана Ђукић, Мирјана Јемовић
 2018-11-13 Интегрисани систем мера перформанси као информациони основ за реализацију конкурентских стратегија
Кандидат: Милица Тодић
Комисија: Татјана Стевановић, Благоје Новићевић, Љиља Антић
 2018-11-13 Туристички потенцијали археолошких локалитета Римске империје у Републици Србији
Кандидат: Димитрије Костић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Соња Јовановић
 2018-11-13 Идентификовање узрока и могућих решења проблема неефикасности пословања јавних предузећа у Републици Србији
Кандидат: Сања Ђорђевић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Драгана Раденковић-Јоцић
 2018-11-13 Концепт конкурентности земље у друштву знања
Кандидат: Владимир Стојановић
Комисија: Слободан Цветановић, Бранислав Митровић, Марија Џунић
 2018-11-13 Aнализа профитабилности купаца и конкурентско рачуноводство у функцији доношења стратегијских одлука
Кандидат: Мирослав Станојевић
Комисија: Татјана Стевановић, Љиља Антић, Бојана Новићевић Чечевић
 2018-11-13 Консолидација власништва кроз откуп сопствених акција: Студија случаја Бамби, а.д
Кандидат: Милица Панчић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Дејан Спасић
 2018-11-13 Систем и структура мера перформанси lean пословног система
Кандидат: Немања Савић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Бојана Новићевић Чечевић
 2018-11-13 Биомаса као обновљив енергетски ресурс
Кандидат: Снежана Жујковић
Комисија: Вукашин Шушић, Соња Јовановић, Дејан Ђорђевић
 2018-11-13 Периодично финансијско извештавање на примеру Холдинг компаније Тигар Пирот
Кандидат: Милена Милошевић
Комисија: Милорад Стојилковић, Тадија Ђукић, Дејан Спасић
 2018-11-13 Значај људског капитала за привредни развој
Кандидат: Сузана Стојановић
Комисија: Игор Младеновић, Владислав Марјановић, Марија Џунић
 2018-11-13 Технолошке промене у неокласичној и ендогеној теорији економског раста
Кандидат: Дино Мекић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2018-11-09 Марксистичка парадигма у пракси социјалистичких земаља и њихова транзиција у тржишну економију
Кандидат: Кристина Личина
Комисија: Зоран Стефановић, Бранислав Митровић, Драган Петровић
 2018-11-09 Привредни развој Републике Србије у условима глобализације
Кандидат: Бесник Салиху
Комисија: Владислав Марјановић, Зоран Аранђеловић, Игор Младеновић
 2018-11-08 Анализа издашности ПДВ-а у земљама Југоисточне Европе
Кандидат: Милош Миленовић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Сретен Ћузовић
 2018-11-08 Стање и перспективе пензијског система Републике Србије
Кандидат: Бранислав Станковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Ивана Костадиновић
 2018-11-07 Стратегија креирања и управљања трговинском марком
Кандидат: Дијана Маринковић
Комисија: Сретен Ћузовић, Сузана Ђукић, Светлана Соколов-Младеновић
 2018-10-16 Димензије стејкхолдерског приступа корпоративном управљању
Кандидат: Никола Стаменковић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Драгана Раденковић-Јоцић
 2018-10-15 Подстицаји развоја социјалног предузетништва у функцији смањења незапослености
Кандидат: Емилија Митић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Маја Ивановић-Ђукић
 2018-10-09 Примена проширене стварности у електронској трговини
Кандидат: Ана Стевановић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Светлана Соколов-Младеновић
 2018-10-03 Улога политике цена у трговинском маркетингу
Кандидат: Милена Стојановић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић, Сретен Ћузовић, Бобан Стојановић
 2018-09-28 Примена lean алата у циљу изградње lean ланаца снабдевања у аутомобилској индустрији
Кандидат: Немања Павићевић
Комисија: Александра Анђелковић, Горан Миловановић, Данијела Стошић-Панић
 2018-09-28 Стратешки приступ усвајању информационе технологије у малим и средњим предузећима
Кандидат: Младен Дејановић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић, Сузана Стефановић, Јовица Станковић
 2018-09-28 Статистичка анализа квалитета процеса у ЈКП Топлана Бор
Кандидат: Саша Крстић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Винко Лепојевић, Марија Радосављевић
 2018-09-27 Електронско банкарство као средство одржавања лојалности корисника банкарских услуга
Кандидат: Данило Јанковић
Комисија: Срђан Маринковић, Сузана Ђукић, Славољуб Миловановић
 2018-09-27 Улога стандарда квалитета у обезбеђењу одрживе конкурентности предузећа
Кандидат: Милена Грујић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Соња Јовановић
 2018-09-27 Ресурсна основа туристичке понуде Западне Србије
Кандидат: Јован Бугарчић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Вукашин Шушић, Ивана Костадиновић
 2018-09-27 Карактеристике имплементације управљања укупним квалитетом у грађевинарству
Кандидат: Ђорђе Радосављевић
Комисија: Горица Бошковић, Соња Јовановић, Весна Јанковић-Милић
 2018-09-26 Перспективе развоја туризма Пчињског округа
Кандидат: Јелена Станојковић
Комисија: Ивана Костадиновић, Живорад Глигоријевић, Соња Јовановић
 2018-09-20 Ефекти и ограничења имплементације интегрисаног концепта Lean Six Sigma
Кандидат: Анабела Стојановић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Данијела Стошић-Панић
 2018-09-03 Финансијско-рачуноводствени аспекти приватизације предузећа у Републици Србији
Кандидат: Предраг Стојилковић
Комисија: Дејан Спасић, Тадија Ђукић, Ксенија Денчић-Михајлов
 2018-08-23 Грађевинска делатност и привредни раст у Републици Србији
Кандидат: Милијана Стојић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Владислав Марјановић
 2018-07-12 Обновљиви енергетски извори
Кандидат: Милица Јовановић
Комисија: Вукашин Шушић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-07-12 Анализа финансијског и рентабилитетног положаја предузећа „Транзит-комерц“ д.о.о. Лесковац
Кандидат: Милена Стошић
Комисија: Милорад Стојилковић, Тадија Ђукић, Дејан Спасић
 2018-07-12 Стратегије задржавања потрошача
Кандидат: Милан Јокић
Комисија: Сузана Ђукић, Горан Миловановић, Светлана Соколов-Младеновић
 2018-07-12 Финансијске и нефинансијске мере перформанси као информациона основа менаџмента перформанси
Кандидат: Дарија Ђоковић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Тамара Миленковић-Керковић
 2018-07-12 Управљање трошковима кроз животни циклус производа у функцији реализације конкурентских стратегија
Кандидат: Милица Митровић
Комисија: Татјана Стевановић, Благоје Новићевић, Љиља Антић
 2018-07-11 Централизовано и децентрализовано управљање ланцима снабдевања
Кандидат: Невена Тодоровић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Александра Анђелковић
 2018-07-11 Природни ресурси као фактор привредног развоја и феномен „холандске болести“
Кандидат: Маја Крстић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2018-07-11 Финансијско извештавање о расходима предузећа
Кандидат: Марија Ђурић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Љиља Антић
 2018-07-11 Значај иновација за унапређење конкурентности привреде Републике Србије
Кандидат: Дијана Златановић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Бранислав Митровић
 2018-07-10 Регионални развој и регионална политика Републике Србије
Кандидат: Предраг Стојадиновић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Владислав Марјановић, Ивана Костадиновић
 2018-06-20 Значај технологије радио – фреквентне идентификације за ефикаснo извршење активности риверсне логистике
Кандидат: Марија Николић
Комисија: Горан Миловановић, Александра Анђелковић, Славољуб Миловановић
 2018-06-19 Фискални значај индиректних пореза
Кандидат: Марина Стоиљковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Срђан Маринковић
 2018-06-19 Демографски потенцијал Града Крушевца
Кандидат: Душан Крстић
Комисија: Вукашин Шушић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-06-19 Значај предузетништва за унапређење конурентности пољопривредне производње Републике Србије
Кандидат: Александра Симић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2018-06-18 Имплементација концепта одрживог развоја у банкарском сектору
Кандидат: Милош Станковић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић, Мирјана Јемовић
 2018-06-15 Побољшање пословних процеса до Six Sigma нивоа квалитета
Кандидат: Ивана Младеновић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Горица Бошковић
 2018-06-14 Утицај сектора услуга на привредни развој Републике Србије
Кандидат: Андрија Поповић
Комисија: Владислав Марјановић, Марија Петровић-Ранђеловић, Светлана Соколов-Младеновић
 2018-06-14 Специфичности етноцентричног приступа у политици запошљавања мултинационалниx компанија
Кандидат: Ања Милојевић
Комисија: Биљана Ђорђевић, Раденко Милојевић, Маја Ивановић-Ђукић
 2018-06-12 Мултиваријациона анализа индикатора сиромаштва у земљама Европске Уније
Кандидат: Милена Цветковић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Винко Лепојевић, Јелена Станковић
 2018-05-30 Структура пореских система балканских земаља
Кандидат: Драгана Алексић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Сретен Ћузовић
 2018-05-16 Улога информационо-комуникационих технологија у развоју пољопривреде
Кандидат: Ана Иванов
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Јовица Станковић
 2018-05-14 Алгоритамска трговина и њене импликације на берзанско тржиште акција
Кандидат: Стеван Савић
Комисија: Срђан Маринковић, Огњен Радовић, Мирјана Јемовић
 2018-05-10 Анализа почетног стечајног биланса у функцији одлучивања о исходу стечајног поступка
Кандидат: Мирјана Бонић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Љиља Антић
 2018-05-10 Рурални туризам и одрживи развој руралних подручја Републике Србије
Кандидат: Марија Станковић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-05-10 Финансијско извештавање у Републици Србији и Краљевини Норвешкој (компаративни приступ)
Кандидат: Марко Ивковић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Милорад Стојилковић
 2018-05-08 Туристички потенцијал Борског округа
Кандидат: Иван Поповић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Владислав Марјановић
 2018-05-03 Управљање програмима лојалности потрошача
Кандидат: Маријана Најденов
Комисија: Сузана Ђукић, Горан Миловановић, Весна Секулић
 2018-03-27 Туристички потенцијал Западне зоне Карпатско-балканских планина Републике Србије
Кандидат: Ивана Ранђеловић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Соња Јовановић
 2018-03-24 Математичко моделирање преференција корисника услуга у осигурању
Кандидат: Марија Јовановић
Комисија: Јелена Станковић, Жарко Поповић, Јелена Станковић
 2018-03-20 Ресурсна основа развоја пољопривреде Републике Србије
Кандидат: Ненад Ђекић
Комисија: Соња Јовановић, Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић
 2018-03-16 Прилагођавање концепата обрачуна и управљања трошковима измењеном пословном окружењу
Кандидат: Александра Јовановић
Комисија: Љиља Антић, Татјана Стевановић, Бојана Новићевић Чечевић
 2018-03-01 Примена мултиваријационе анализе у истраживању фактора лојалности купаца
Кандидат: Стефан Дејановић
Комисија: Винко Лепојевић, Весна Јанковић-Милић, Сузана Ђукић
 2018-02-28 Финансијско извештавање о успешности пословања „Минарфрукт“ д.о.о. Шљивово
Кандидат: Лазар Весић
Комисија: Милорад Стојилковић, Тадија Ђукић, Љиљана Бонић
 2018-02-27 Meре подршке у процесу хармонизације аграрне политике Републике Србије са Заједничком аграрном политиком Европске уније
Кандидат: Александар Стојановић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2018-02-21 Утицај квалитета животне средине на конкурентност туризма Републике Србије
Кандидат: Андреа Стојановић
Комисија: Соња Јовановић, Горица Бошковић, Весна Јанковић-Милић
 2018-02-19 Валоризација туристичког потенцијала бања Западне Србије
Кандидат: Тијана Стевић
Комисија: Вукашин Шушић, Владислав Марјановић, Дејан Ђорђевић
 2018-02-01 Методолошки плурализам у економији
Кандидат: Бојана Николић
Комисија: Драган Петровић, Драгослав Китановић, Бранислав Митровић
 2018-01-24 Анализа буџета града Лесковца
Кандидат: Тамара Тојага
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Мирјана Јемовић
 2018-01-15 Функционисање уравнотеженог система мера перформанси у јавном сектору
Кандидат: Милица Ђорђевић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић
 2018-01-15 Детерминанте развојне позиције привреде Републике Србије
Кандидат: Јована Урошевић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Владислав Марјановић
 2018-01-13 Друштвено одговорно понашање савременог предузећа у односима са друштвеном заједницом
Кандидат: Христина Станојевић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Сузана Ђукић
Упис

Студентске организације