English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2013-12-27 Логистика набавке у ланцу снабдевања млекаре MEGGLE Србија д.о.о Крагујевац
Кандидат: Ирина Петровић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Биљана Предић
 2013-12-27 Мере за ублажавање дужничке кризе у земљама еврозоне
Кандидат: Марина Маленовић
Комисија: Милош Тодоровић, Иван Марковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2013-12-27 Карактеристике процеса приступања Републике Србије Европској унији
Кандидат: Маја Гавриловић
Комисија: Иван Марковић, Милош Тодоровић, Владислав Марјановић
 2013-12-27 Европска мoнетарна унија као оптимално валутно подручје
Кандидат: Тијана Миладиновић
Комисија: Иван Марковић, Милош Тодоровић, Драган Петровић
 2013-12-27 Правни аспекти слободе кретања капитала као елемента унутрашњег тржишта Европске уније
Кандидат: Марија Колев
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић, Тамара Миленковић-Керковић, Биљана Ђорђевић
 2013-12-27 Значај уговора о осигурању за успостављање правног оквира услуга осигурања на унутрашњем тржишту Европске уније
Кандидат: Ивана Петровић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић, Тамара Миленковић-Керковић, Евица Петровић
 2013-12-27 Тржиште финансијских услуга у Европској унији - иницијативе у регулацији и функционисање
Кандидат: Данијел Милошевић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Тамара Миленковић-Керковић
 2013-12-24 Специфичности стратегије раста и развоја јавних предузећа у Републици Србији
Кандидат: Драгана Ђорђевић
Комисија: Сузана Стефановић, Биљана Предић, Биљана Ђорђевић
 2013-12-24 Државна интервенција у области формирања цена производа и услуга јавних предузећа
Кандидат: Мирјана Ђурић
Комисија: Бобан Стојановић, Душан Здравковић, Слободан Цветановић
 2013-12-20 Методи раста предузећа у функцији производног програма
Кандидат: Иван Николић
Комисија: Биљана Предић, Сузана Стефановић, Горан Миловановић
 2013-12-18 Значај субвенција за стабилизацију тржишта и структурне промене у пољопривредном и руралном развоју
Кандидат: Наталија Николић
Комисија: Соња Јовановић, Снежана Ђекић, Марина Ђорђевић
 2013-12-18 Значај риверсне логистике за развој зелених ланаца снабдевања
Кандидат: Соња Маринковић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Бојан Крстић
 2013-12-17 Стратегија раста и развоја малих и средњих предузећа
Кандидат: Магдалена Јовановић
Комисија: Биљана Предић, Сузана Стефановић, Бојан Крстић
 2013-12-14 Интеграција процеса у ланцу снабдевања
Кандидат: Бојана Панић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Марија Анђелковић-Пешић
 2013-12-12 Друштвено одговорно инвестирање и његов утицај на пословне перформансе предузећа
Кандидат: Стефан Јазиковић
Комисија: Весна Секулић, Надица Фигар, Бојан Крстић
 2013-12-12 Значај етичке одговорности за ефикасно управљање перформансама савременог предузећа
Кандидат: Александра Вучковић
Комисија: Весна Секулић, Надица Фигар, Бојан Крстић
 2013-12-12 Потенцијали и перспективе развоја туризма Понишавља
Кандидат: Милица Живковић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Милан Спасојевић
 2013-12-12 Упоредна анализа доприноса Карла Попера и Томаса Куна економској методологији
Кандидат: Бобана Ђорђевић
Комисија: Драган Петровић, Драгослав Китановић, Петар Хафнер
 2013-12-11 Логистика набавке у ланцу снабдевања
Кандидат: Нада Миловановић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Сузана Стефановић
 2013-12-11 Неутрални банкарски послови као део стратегије развоја банкарских услуга
Кандидат: Марија Мандић
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Марина Ђорђевић
 2013-12-11 Значај и политика извоза пољопривредно-прехрамбених производа Републике Србије
Кандидат: Игор Николић
Комисија: Снежана Ђекић, Соња Јовановић, Иван Марковић
 2013-12-11 Софтверска подршка веб пословних портала
Кандидат: Младен Стевановић
Комисија: Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2013-12-11 Електронско банкарство као фактор развоја нових банкарских услуга
Кандидат: Немања Мишић
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2013-12-10 Информационе технологије за подршку управљању виртуелним тимовима
Кандидат: Ивана Јоцић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2013-12-10 Финансијско извештавање ex post на примеру предузећа "D company" Бабушница
Кандидат: Милан Искренов
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Дејан Спасић
 2013-12-10 Развој и имплементација веб сајта за подршку електронском пословању
Кандидат: Милица Стојковић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2013-12-10 Креативно финансијско извештавање и индикатори пословно-финансијских ризика у савременој рачуноводственој пракси
Кандидат: Милош Арсић
Комисија: Јован Крстић, Тадија Ђукић, Дејан Спасић
 2013-12-09 Развој и имплементација модела електронског учења и образовања
Кандидат: Александра Маринковић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2013-12-09 Инструменти плаћања у међународној трговини
Кандидат: Наташа Петковић
Комисија: Милош Тодоровић, Иван Марковић, Драган Петровић
 2013-12-09 Мере продуктивности у функцији реализације стратегије трошковног лидерства у новом пословном амбијенту
Кандидат: Ана Лазаревић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић , Татјана Стевановић
 2013-12-07 Рангирање пословних банака вишекритеријумском анализом квалитета услуга
Кандидат: Ива Гајић
Комисија: Јелена Станковић, Жарко Поповић, Срђан Маринковић
 2013-12-06 Финансијско извештавање о основним средствима у Министарству одбране и Војсци Србије
Кандидат: Саша Пешић
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Милорад Стојилковић
 2013-12-06 Финансијско извештавање у функцији унапређења пословања привредног друштва "PRO TEAM" д.о.о. Београд
Кандидат: Милена Ђокић
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Милорад Стојилковић
 2013-12-06 Улога страних директних инвестиција у унапређењу конкурентности националне економије
Кандидат: Бранка Ранђеловић
Комисија: Владислав Марјановић, Живорад Глигоријевић, Соња Јовановић
 2013-12-06 Креирање вредности у пословним мрежама
Кандидат: Марија Николић
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Сузана Стефановић
 2013-12-03 Стратегијске основе политике регионалног развоја Републике Србије
Кандидат: Марија Ђорђевић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Зоран Аранђеловић, Владислав Марјановић
 2013-12-03 Економско-географска валоризација туристичких потенцијала Пчињског округа
Кандидат: Наташа Радојковић
Комисија: Вукашин Шушић, Милан Спасојевић, Дејан Ђорђевић
 2013-12-03 Стратегијске основе и циљеви нове индустријске политике Републике Србије
Кандидат: Марија Гроздановић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Зоран Аранђеловић, Владислав Марјановић
 2013-12-02 Управљање односима са потрошачима у малопродаји-нове тенденције трговинског маркетинга
Кандидат: Бојана Милановић
Комисија: Сретен Ћузовић, Нада Барац, Светлана Соколов-Младеновић
 2013-12-02 Улога стратегијске контроле у унапређењу флексибилности предузећа
Кандидат: Ивона Илић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Сузана Стефановић
 2013-11-26 Мобилна пословна интелигенција
Кандидат: Кристина Ангеловска
Комисија: Огњен Радовић, Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић
 2013-11-18 Економско-географска валоризација туристичких потенцијала Нишавског округа
Кандидат: Ана Николић
Комисија: Вукашин Шушић, Милан Спасојевић, Горица Бошковић
 2013-11-16 Прелазак са ¨lean¨ преко агилних на хибридне ланце снабдевања
Кандидат: Соња Стојковић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Сузана Стефановић
 2013-11-13 Пољопривредно саветодавство као фактор развоја пољопривреде Републике Србије
Кандидат: Марко Станисављевић
Комисија: Снежана Ђекић, Соња Јовановић, Владислав Марјановић
 2013-11-13 Перспективе развоја манифестационог туризма јужне Србије
Кандидат: Бранкица Николић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Владислав Марјановић
 2013-11-12 Правни оквир и пракса закључења уговора о франшизингу у Србији
Кандидат: Милош Манић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Драгана Раденковић-Јоцић, Нада Барац
 2013-11-08 Развој теорије и праксе релационог маркетинга
Кандидат: Милица Ђорђевић
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Нада Барац
 2013-11-07 Алати за претраживање Web садржаја
Кандидат: Ања Павловић
Комисија: Огњен Радовић, Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић
 2013-11-07 Перспективе развоја туризма општине Горњовеликоморавске котлине
Кандидат: Душан Томић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Милан Спасојевић
 2013-11-07 Улога Града Београда у развоју туризма Србије
Кандидат: Александра Томић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Соња Јовановић
 2013-11-07 Начини финансирања буџетског дефицита
Кандидат: Сања Стојадиновић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2013-11-06 Проблем смањења фискалног гепа у условима економске кризе
Кандидат: Марко Крстић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Аранђеловић, Марина Ђорђевић
 2013-11-06 Улога инвестиционе и кредитне политике у развоју пољопривреде Републике Србије
Кандидат: Јелена Ранковић
Комисија: Снежана Ђекић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Соња Јовановић
 2013-11-05 Формулисање и примена стратегије екстерног раста предузећа
Кандидат: Марија Марковић
Комисија: Сузана Стефановић, Биљана Предић, Бојан Крстић
 2013-11-05 Неокласични и институционални приступ у проучавању тржишта
Кандидат: Иван Јовичић
Комисија: Драган Петровић, Драгослав Китановић, Зоран Стефановић
 2013-11-04 Мерџери и аквизиције у банкарству
Кандидат: Милица Станковић
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2013-11-04 ЈIT систем пословања у функцији реализације стратегије трошковног лидерства
Кандидат: Милица Вучковић
Комисија: Татјана Стевановић, Благоје Новићевић, Љиља Антић
 2013-11-01 Контрола формирања, функционисања и развоја кластерских организација применом бенчмаркинга
Кандидат: Невена Станисављевић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Сузана Стефановић
 2013-11-01 Управљање комуникацијом путем друштвених медија
Кандидат: Бранко Сикимић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Горан Миловановић
 2013-10-31 Значај правне регулативе за пословну праксу документарног акредитива у Републици Србији
Кандидат: Марија Милосављевић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Драгана Раденковић-Јоцић, Борко Крстић
 2013-10-31 Управљање интелектуалном својином у функцији унапређења успешности пословања предузећа
Кандидат: Маја Лазић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Драгана Раденковић-Јоцић
 2013-10-31 Концепти обрачуна трошкова у функцији пословног одлучивања
Кандидат: Милена Угреновић
Комисија: Љиља Антић, Благоје Новићевић, Ксенија Денчић-Михајлов
 2013-10-30 Стање и перспективе развоја послова финансијског лизинга у Републици Србији
Кандидат: Милица Ристић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Драгана Раденковић-Јоцић, Надица Фигар
 2013-10-30 Иновативност као фактор ефикасности предузећа
Кандидат: Милица Младеновић
Комисија: Бојан Крстић, Надица Фигар, Весна Секулић
 2013-10-24 Инвестициона активност добровољних пензијских фондова у Србији
Кандидат: Миша Лазовић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2013-10-24 Интелигентне Web технологије
Кандидат: Марија Јоковић
Комисија: Огњен Радовић, Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић
 2013-10-21 Потенцијали и ограничења развоја туризма Зајечарског округа
Кандидат: Ивана Ристић
Комисија: Вукашин Шушић, Милан Спасојевић, Славољуб Мишић
 2013-10-19 Улога outsourcing-a у ланцу снабдевања
Кандидат: Марија Јоцић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Бојан Крстић
 2013-10-18 Примена стратегије одлагања у ланцима снабдевања
Кандидат: Марија Милојић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Биљана Предић
 2013-10-17 Перформансе пореза на доходак физичких лица у Републици Србији
Кандидат: Ивана Јовановић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић
 2013-10-17 Изазови фискалне политике земаља Европске уније и Републике Србије у условима финансијске кризе
Кандидат: Александра Пејчић
Комисија: Игор Младеновић, Душан Здравковић, Марина Ђорђевић
 2013-10-16 Развијање одрживих односа са стејкхолдерима и њихов утицај на пословне перформансе предузећа
Кандидат: Ивана Тасић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Горан Миловановић
 2013-10-15 Електронско пословање у јавној управи на примеру електронске управе општине Чачак
Кандидат: Марина Спасовић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2013-10-15 Облици политике конкуренције и њихова улога у функционисању унутрашњег тржишта Европске уније
Кандидат: Жарко Рађеновић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић, Тамара Миленковић-Керковић, Ивана Симић
 2013-10-15 Политика иновација скандинавских земаља
Кандидат: Душан Дишлиоски
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Драгослав Китановић
 2013-10-15 Мултиваријациона анализа потрошње органских производа у Нишавском округу
Кандидат: Ивана Илић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Вера Ђорђевић, Соња Јовановић
 2013-10-14 Избор метода раста предузећа у аутомобилској индустрији
Кандидат: Марко Стевановић
Комисија: Сузана Стефановић, Биљана Предић, Маја Ивановић-Ђукић
 2013-10-14 Институционални и функционални аспекти берзанског пословања
Кандидат: Сандра Милошевић
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2013-10-14 Улога Међународне банке за обнову и развој у финансирању земаља Југоисточне Европе
Кандидат: Јелена Дражовић
Комисија: Иван Марковић, Милош Тодоровић, Драган Петровић
 2013-10-14 Политика подстицаја руралног развоја у Србији
Кандидат: Милош Поповић
Комисија: Снежана Ђекић, Соња Јовановић, Марина Ђорђевић
 2013-10-14 Адекватност капитала – актуелни изазови у регулацији
Кандидат: Ева Ераковић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2013-10-11 Анализа највећих хиперинфлација XX века
Кандидат: Тиана Тончић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић, Марина Ђорђевић
 2013-10-11 Фискални значај такси у буџетском систему Републике Србије
Кандидат: Сандра Милановић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић
 2013-10-11 Дискриминација ценама као саставни део пословне политике предузећа у савременим условима пословања
Кандидат: Зорана Костић
Комисија: Бобан Стојановић, Душан Здравковић, Снежана Радукић
 2013-10-10 Проблеми и перспективе система социјалног осигурања у Републици Србији
Кандидат: Јелена Младеновић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Срђан Маринковић, Марина Ђорђевић
 2013-10-10 Обавезне резерве – неопходан или превазиђен инструмент монетарног регулисања
Кандидат: Љубица Јањић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Срђан Маринковић, Марина Ђорђевић
 2013-10-10 Значај мултифункционалног аграрног и руралног развоја у Србији
Кандидат: Данило Машковић
Комисија: Снежана Ђекић, Милан Спасојевић, Соња Јовановић
 2013-10-09 Вишекритеријумски методи и модели одлучивања у јавним набавкама
Кандидат: Ивана Веселиновић
Комисија: Јелена Станковић, Миливоје Пешић, Весна Јанковић-Милић
 2013-10-04 Правни и економски аспекти банкарске гаранције као средства обезбеђења потраживања у Републици Србији
Кандидат: Далибор Панајотов
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Драгана Раденковић-Јоцић, Срђан Маринковић
 2013-08-23 Мере посредне државне контроле цена у спречавању инфлације у Републици Србији
Кандидат: Милан Марковић
Комисија: Бобан Стојановић, Душан Здравковић, Снежана Радукић
 2013-07-12 Место и улога акциза у савременим пореским системима
Кандидат: Александра Марковић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић
 2013-07-12 Утицај облика организовања на успешност рада централних банака
Кандидат: Маја Стојиљковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић, Срђан Маринковић
 2013-07-11 Фискални значај изворних прихода у систему финансирања локалне самоуправе у Републици Србији
Кандидат: Бојан Павловић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2013-07-10 Тренд развоја корисничких апликација у електронском пословању
Кандидат: Вања Крстић
Комисија: Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић, Сузана Ђукић
 2013-07-10 Софтверска подршка система електронског плаћања у електронском пословању предузећа
Кандидат: Светлана Стефановић
Комисија: Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2013-07-10 Развијање интегрисаног система мерења перформанси у функцији ефикасног пословног одлучивања
Кандидат: Наташа Стојковић-Крстић
Комисија: Весна Секулић, Надица Фигар, Марија Анђелковић-Пешић
 2013-07-10 Унапређење ефикасности пословних процеса применом алата статистичке контроле квалитета
Кандидат: Маја Јовановић
Комисија: Марија Радосављевић, Бојан Крстић, Весна Јанковић-Милић
 2013-07-10 Web on line сервиси у електронском пословању предузећа
Кандидат: Андреја Радовановић
Комисија: Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2013-07-08 Управљање информационо-технолошком инфраструктуром за подршку електронском пословању предузећа
Кандидат: Јелена Ивановић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2013-07-08 Електронско пословање здравствених организација
Кандидат: Јелена Божић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2013-07-05 Имплементација RFID технологије и њен утицај на смањење залиха у lean малопродаји
Кандидат: Магдалена Паунковић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Сузана Стефановић
 2013-07-03 Финансијско извештавање о успешности пословања "Хипо Алпе-Адриа банке"
Кандидат: Марко Петровић
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Љиља Антић
 2013-07-03 Финансијско извештавање индиректних буџетских корисника на примеру средње Техничке школе Књажевац
Кандидат: Милена Пешић
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Татјана Стевановић
 2013-07-03 Рачуноводствени аспекти пореза на додатну вредност у грађевинарству
Кандидат: Алдин Тртовац
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Дејан Спасић
 2013-06-28 Улога државе у финансирању технолошких промена
Кандидат: Зоран Костић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Драгослав Китановић
 2013-06-17 Развој мобилног електронског пословања
Кандидат: Милена Ранђеловић
Комисија: Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2013-06-17 Развој људског потенцијала у функцији повећања конкурентности пољопривреде Србије
Кандидат: Јелена Станојевић
Комисија: Снежана Ђекић, Соња Јовановић, Раденко Милојевић
 2013-06-17 Технологија и безбедност мобилног плаћања
Кандидат: Оливера Цветковић
Комисија: Огњен Радовић, Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић
 2013-06-14 Рачуноводствени и порески аспекти амортизације
Кандидат: Миодраг Перовић
Комисија: Тадија Ђукић, Јован Крстић, Милорад Стојилковић
 2013-06-12 Одговор рачуноводства на захтеве система пословања `Тачно на време`
Кандидат: Кристина Благојевић
Комисија: Љиља Антић, Благоје Новићевић, Татјана Стевановић
 2013-06-10 Електронско пословање глобалних компанија - пример предузећа BENETTON
Кандидат: Марија Стојиљковић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Горан Миловановић
 2013-06-10 Информационе технологије за подршку електронском учењу и образовању
Кандидат: Марија Ракић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2013-06-07 Примена информационих технологија у сектору пољопривреде
Кандидат: Соња Видановић
Комисија: Соња Јовановић, Снежана Ђекић, Огњен Радовић
 2013-06-05 Мерила раста и развоја предузећа у савременим условима пословања
Кандидат: Милан Ђорђевић
Комисија: Биљана Предић, Сузана Стефановић, Весна Секулић
 2013-06-04 Производња органских производа у функцији одрживог развоја пољопривреде
Кандидат: Марија Урошевић
Комисија: Соња Јовановић, Снежана Ђекић, Вукашин Шушић
 2013-05-30 Примена теорије игара у решавању конфликтних ситуација у пословном окружењу
Кандидат: Димитрије Тркуља
Комисија: Миливоје Пешић, Јелена Станковић, Весна Јанковић-Милић
 2013-05-30 Методолошки индивидуализам у функцији тумачења економских феномена
Кандидат: Милош Гончин
Комисија: Драган Петровић, Драгослав Китановић, Зоран Стефановић
 2013-05-23 Трансформације рада у ери глобализације
Кандидат: Ана Војичић
Комисија: Петар Хафнер, Славољуб Мишић, Драган Петровић
 2013-05-18 Корелациона анализа индикатора одрживог развоја земаља Југоисточне Европе
Кандидат: Слађана Јаковљевић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Вера Ђорђевић, Соња Јовановић
 2013-05-17 Корпоративни оквир примене концепта зелене економије и његов утицај на пословне перформансе предузећа
Кандидат: Милица Тасић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Нада Барац
 2013-05-16 Значај производње малина за рурални развој Србије
Кандидат: Драгољуб Марковић
Комисија: Соња Јовановић, Снежана Ђекић, Живорад Глигоријевић
 2013-05-16 Употреба термодинамичких модела у монетарној економији
Кандидат: Зоран Томић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Огњен Радовић, Марина Ђорђевић
 2013-05-16 Економски ефекти фискалног прилагођавања
Кандидат: Бојан Живковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Аранђеловић, Марина Ђорђевић
 2013-05-13 Концепти обрачуна и управљања трошковима у измењеном пословном окружењу
Кандидат: Кристина Спасић
Комисија: Љиља Антић, Благоје Новићевић, Дејан Спасић
 2013-05-11 Улога страних директних инвестиција у регионалном развоју
Кандидат: Јелена Минић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић, Зоран Аранђеловић, Владислав Марјановић
 2013-05-09 Улога концепта обрачуна циљних трошкова у реализацији стратегије трошковног лидерства
Кандидат: Александра Петровић
Комисија: Љиља Антић, Благоје Новићевић, Татјана Стевановић
 2013-05-09 Мерење перформанси инвестиционих и профитних центара предузећа
Кандидат: Михајло Јешић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Тадија Ђукић
 2013-05-07 Стицање корпоративне контроле реализацијом јавне понуде за преузимање акција
Кандидат: Пецић Душица
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов, Евица Петровић, Тамара Миленковић-Керковић
 2013-05-07 Алокација капитала у савременим глобализованим условима пословања
Кандидат: Ана Ранђеловић
Комисија: Евица Петровић, Ксенија Денчић-Михајлов, Дејан Спасић
 2013-03-18 Анализа обима и структуре јавних расхода у функцији смањења буџетског дефицита
Кандидат: Милена Николић
Комисија: Биљана Ракић, Душан Здравковић, Наташа Голубовић
 2013-03-11 Привлачење и задржавање талената у функцији развоја организације
Кандидат: Јелена Николић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић, Ивана Симић, Биљана Ђорђевић
 2013-03-07 Примена lean и just-in-time концепта у производном систему компаније Toyota
Кандидат: Сања Николић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Надица Фигар
 2013-03-06 Ублажавање рањивости у ланцу снабдевања
Кандидат: Никола Стаменковић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Бојан Крстић
 2013-03-06 Управљање перформансама продуктивности, квалитета и времена модерних предузећа
Кандидат: Борисав Саковић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић
 2013-03-05 Повезивање са купцима у функцији унапређења конкурентности на примеру компаније д.о.о. "Alma-Quattro"
Кандидат: Милена Бокић
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Сузана Стефановић
 2013-02-27 Функционисање буџетског система Републике Србије у условима економске кризе
Кандидат: Лидија Димитријевић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Аранђеловић, Марина Ђорђевић
 2013-02-27 Формирање цена електричне енергије у Србији
Кандидат: Оливера Крстић
Комисија: Бобан Стојановић, Биљана Ракић, Душан Здравковић
 2013-01-25 Стратегија раста и развоја савременог предузећа
Кандидат: Иван Донков
Комисија: Биљана Предић, Сузана Стефановић, Маја Ивановић-Ђукић
 2013-01-24 Управљање перформансама у функцији постизања и одржавања конкурентских предности предузећа
Кандидат: Ирена Беговић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић
 2013-01-21 Методолошки холизам у функцији тумачења економских феномена
Кандидат: Јована Павловић
Комисија: Драган Петровић, Славољуб Мишић, Марија Џунић
 2013-01-17 Електронско пословање и трансформација предузећа
Кандидат: Тања Спасић
Комисија: Славољуб Миловановић, Радмила Јовановић, Огњен Радовић
 2013-01-16 Извештавање о еколошким и друштвеним аспектима пословања предузећа из области нафтне индустрије
Кандидат: Маја Стојановић
Комисија: Јован Крстић, Тадија Ђукић, Дејан Спасић
 2013-01-15 Друштвено одговорно пословање глобалних ланаца снабдевања
Кандидат: Милица Живић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Ивана Симић
 2013-01-15 Реагибилност ланца снабдевања на примеру компаније MONTEGI D.O.O. NIS
Кандидат: Неда Јовић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Надица Фигар
Упис

Студентске организације