English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2010-12-29 Макроекономске основе нове кејнзијанске економије
Кандидат: Катарина Дукоска
Комисија: Бобан Стојановић, Ракић Биљана, Петровић Драган
 2010-12-29 Рачуноводствене политике и њихов утицај на квалитет финансијског извештавања
Кандидат: Снежана Милојчић
Комисија: Тадија Ђукић, Крстић Јован, Спасић Дејан
 2010-12-17 Политика одрживог развоја туризма земаља Европске уније
Кандидат: Душан Цветановић
Комисија: Вукашин Шушић, Спасојевић Милан, Глигоријевић Живорад
 2010-11-29 Понуда и тражња смрзнутог воћа на тржишту Србије и могућност извоза
Кандидат: Гордана Пешић
Комисија: Бобан Стојановић, Здравковић Душан, Радукић Снежана
 2010-11-24 Политика заштите конкуренције.
Кандидат: Весна Младеновић
Комисија: Бобан Стојановић, Здравковић Душан, Радукић Снежана
 2010-11-24 Конкурентност на тржишту пољопривредних производа
Кандидат: Милица Цветковић
Комисија: Бобан Стојановић, Здравковић Душан, Ђекић Снежана
 2010-11-15 Институционалне претпоставке политике регионалног развоја Србије
Кандидат: Јелена Радомировић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Аранђеловић Зоран, Веселиновић Петар
 2010-11-15 Еколошки аспекти реформи Заједничке пољопривредне политике Европске уније.
Кандидат: Марина Стефановић
Комисија: Соња Јовановић, Ђекић Снежана, Аранђеловић Зоран
 2010-10-22 Стратегија умрежавања у функцији раста и развоја малих и средњих предузећа
Кандидат: Данијела Стошић
Комисија: Биљана Предић, Стефановић Сузана, Ђукић Сузана
 2010-09-30 Релевантност маркетинг плана за улазак банака на нова тржишта
Кандидат: Нела Јоцовић
Комисија: Горан Миловановић, Барац Нада, Ђукић Сузана
 2010-09-30 Управљање продајном снагом у банкама
Кандидат: Марко Јеремић
Комисија: Горан Миловановић, Ђорђевић Биљана, Маринковић Срђан
 2010-09-30 Марка као моћно оружје-студија случаја компаније ДеЛЛ
Кандидат: Радован Васиљевић
Комисија: Горан Миловановић, Барац Нада, Ђукић Сузана
 2010-09-30 Финансијско извештавање о нематеријалној имовини у условима глобалне економије.
Кандидат: Милица Ђорђевић
Комисија: Јован Крстић, Ђукић Тадија, Спасић Дејан
 2010-09-29 Економска анализа европског модела регионализације Републике Србије.
Кандидат: Ивана Костадиновић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Аранђеловић Зоран, Бошковић Горица
 2010-09-28 Концепција економске рационалности у теорији рационалног избора.
Кандидат: Милош Крстић
Комисија: Драган Петровић, Голубовић Наташа, Стефановић Зоран
 2010-09-28 Функција последњег уточишта банака: сукоб теорије праксе
Кандидат: Мирјана Јемовић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2010-09-27 Ризична вредност (ВаР) и тржишни ризик портфолиа акција предузећа котираних на Београдској берзи.
Кандидат: Јелена Станковић
Комисија: Евица Петровић, Денчић-Михајлов Ксенија, Спасић Дејан
 2010-09-27 Стратегијски аспекти савремених концепата обрачуна и управљања трошковима.
Кандидат: Бојана Новићевић
Комисија: Љиља Антић, Крстић Јован , Ђукић Тадија
 2010-09-25 Развој ланаца снабдевања уз подршку метода статистичке анализе
Кандидат: Александра Анђелковић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Винко Лепојевић
 2010-09-24 Стратегијска анализа пословних купаца заснована на вредности.
Кандидат: Ана Поповић
Комисија: Љиљана Станковић, Ђукић Сузана, Крстић Бојан
 2010-09-02 Управљање регионалним развојем Србије у процесу европских интеграција
Кандидат: Саша Глигоријевић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Аранђеловић Зоран, Шушић Вукашин
 2010-01-16 Ланци снабдевања у ери глобалне економије
Кандидат: Владимир Костић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Сузана Ђукић
Упис

Студентске организације